Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2017. – tablični podaci

Ovdje objavljujemo tablične podatke za 2017. godinu (Excel datoteke).

Trenutni podaci su prema izvještajima primljenim do 30. travnja. Konačni podaci bit će objavljeni u rujnu 2018. godine.

1. STANOVNIŠTVO I VITALNI DOGAĐAJI

preuzimanje tablica (demografski podaci)
preuzimanje tablica (podaci o umrlima)

2. USPOREDBA ODABRANIH POKAZATELJA SZO „ZDRAVLJE ZA SVE“

preuzimanje tablica

3. ZDRAVSTVENE USTANOVE I DJELATNICI U ZDRAVSTVU

preuzimanje tablica

4. PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Primarna zdravstvena zaštita – zbirno
Djelatnost opće medicine
Djelatnost zdravstvene zaštite dojenčadi i male djece
Djelatnost medicine rada
Djelatnost zdravstvene zaštite žena
Djelatnost hitne medicine (podaci Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu)
Djelatnost za zaštitu i liječenje usta i zubi
Djelatnost zdravstvene zaštite školske djece, mladeži i studenata
Zdravstvena njega u kući
Patronažna djelatnost

5. SPECIJALISTIČKO – KONZILIJARNE TE OSTALE DJELATNOSTI

Specijalističko-konzilijarna djelatnost
Mikrobiološka dijagnostika
Osjetljivost bakterijskih izolata na antibiotike u Hrvatskoj
Djelatnost za transfuziju krvi (podaci Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu)

6. ZARAZNE BOLESTI, CIJEPLJENJE I MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Zarazne bolesti u Hrvatskoj
HIV/AIDS u Hrvatskoj
Epidemiologija tuberkuloze
Izvršenje programa obvezatnog cijepljenja u Hrvatskoj
Bakteriološka dijagnostika tuberkuloze

7. STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, DNEVNE BOLNICE, JEDNODNEVNA KIRURGIJA I BOLNIČKE HEMODIJALIZE TE BOLNIČKA REHABILITACIJA

Stacionarna zdravstvena zaštita
Dnevne bolnice, jednodnevna kirurgija i bolnička hemodijaliza
Bolnička rehabilitacija

8. PORODI I PREKIDI TRUDNOĆE

Porodi u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj u 2016. godini
Prekidi trudnoće u Hrvatskoj

9. REGISTRI KRONIČNIH BOLESTI

Registar za psihoze Hrvatske
Registar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga
Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti
Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću CroDiab

10. POBOL I UZROCI SMRTI OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

preuzimanje tablica

11. ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA

Zdravstvena ispravnost i kakvoća namirnica i predmeta opće uporabe
Javna vodoopskrba u Hrvatskoj

12. FINANCIJSKI ZDRAVSTVENI POKAZATELJI RH ZA 2016. GODINU PREMA METODOLOGIJI SUSTAVA ZDRAVSTVENIH RAČUNA

preuzimanje tablica

13. MEDICINSKA OPREMA, OPERACIJSKE DVORANE I MEDICINSKI POSTUPCI U HRVATSKOJ

preuzimanje tablica

14. KREVETI U JEDINICAMA ZA POJAČANU NJEGU DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE I DOMOVA ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE

preuzimanje tablica

15. POKAZATELJI ZDRAVSTVENOG STANJA I KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

preuzimanje tablica

Tagovi