Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2018. – tablični podaci

Ovdje objavljujemo tablične podatke za 2018. godinu (XLSX datoteke).

Napomena: Dio podataka u nekim poglavljima nije ažuriran zbog problema u obradi podataka.
Kako će novi podaci biti dostupni, tako će biti objavljeni.


1. STANOVNIŠTVO I VITALNI DOGAĐAJI

2. USPOREDBA ODABRANIH POKAZATELJA SZO „ZDRAVLJE ZA SVE“

3. ZDRAVSTVENE USTANOVE I DJELATNICI U ZDRAVSTVU

4. PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

5. SPECIJALISTIČKO – KONZILIJARNE TE OSTALE DJELATNOSTI

6. ZARAZNE BOLESTI, CIJEPLJENJE I MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

7. STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, DNEVNE BOLNICE, JEDNODNEVNA KIRURGIJA I BOLNIČKE HEMODIJALIZE TE BOLNIČKA REHABILITACIJA

8. PORODI I PREKIDI TRUDNOĆE

9. REGISTRI KRONIČNIH BOLESTI

10. POBOL I UZROCI SMRTI OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

11. ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA

12. FINANCIJSKI ZDRAVSTVENI POKAZATELJI RH ZA 2017. GODINU PREMA METODOLOGIJI SUSTAVA ZDRAVSTVENIH RAČUNA

13. MEDICINSKA OPREMA, OPERACIJSKE DVORANE I MEDICINSKI POSTUPCI U HRVATSKOJ

14. KREVETI U JEDINICAMA ZA POJAČANU NJEGU DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE I DOMOVA ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE

15. POKAZATELJI ZDRAVSTVENOG STANJA I KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA