Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2018. – tablični podaci

Ovdje objavljujemo prethodne tablične podatke za 2018. godinu (XLSX datoteke). Moguće su naknadne korekcije.

Konačni podaci će biti objavljeni u rujnu!

1. STANOVNIŠTVO I VITALNI DOGAĐAJI

 • preuzimanje tablica (demografski podaci)
 • preuzimanje tablica (podaci o umrlima)

2. USPOREDBA ODABRANIH POKAZATELJA SZO „ZDRAVLJE ZA SVE“

 • preuzimanje tablica

3. ZDRAVSTVENE USTANOVE I DJELATNICI U ZDRAVSTVU

4. PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

5. SPECIJALISTIČKO – KONZILIJARNE TE OSTALE DJELATNOSTI

6. ZARAZNE BOLESTI, CIJEPLJENJE I MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

7. STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, DNEVNE BOLNICE, JEDNODNEVNA KIRURGIJA I BOLNIČKE HEMODIJALIZE TE BOLNIČKA REHABILITACIJA

8. PORODI I PREKIDI TRUDNOĆE

9. REGISTRI KRONIČNIH BOLESTI

 • Registar za psihoze Hrvatske
 • Registar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga
 • Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti
 • Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
 • Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću CroDiab (XLSX, 12 KB)

10. POBOL I UZROCI SMRTI OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

 • preuzimanje tablica

11. ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA

12. FINANCIJSKI ZDRAVSTVENI POKAZATELJI RH ZA 2017. GODINU PREMA METODOLOGIJI SUSTAVA ZDRAVSTVENIH RAČUNA

13. MEDICINSKA OPREMA, OPERACIJSKE DVORANE I MEDICINSKI POSTUPCI U HRVATSKOJ

14. KREVETI U JEDINICAMA ZA POJAČANU NJEGU DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE I DOMOVA ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE

 • preuzimanje tablica

15. POKAZATELJI ZDRAVSTVENOG STANJA I KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

 • preuzimanje tablica