Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2022. g.

Publikacija Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis sadrži najvažnije podatke i pokazatelje o radu zdravstvenih službi u sustavu zdravstva, kao i pokazatelje o zdravstvenom stanju hrvatske populacije i odabranih populacijskih skupina. Svi podaci prikupljaju se iz zdravstvenih ustanova i ordinacija s čitavog područja Hrvatske, bez obzira na vrstu vlasništva i vrstu zdravstvenog osiguranja pojedinca. Zdravstveni pokazatelji, koji ne ukazuju samo na aktualno stanje, već omogućuju praćenje kretanja pojedinih sastavnica, nužni su za ocjenu funkcioniranja i učinkovitosti zdravstvenog sustava i temelj su procesa zdravstvenog planiranja na nacionalnoj i lokalnoj razini. Rad na razvoju i kvaliteti zdravstvenih pokazatelja iz cjelokupne bolničke i izvanbolničke zdravstvene djelatnosti odvija se u uskoj suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo.


Izdanje Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa za 2022. godinu možete pregledati i preuzeti putem sljedeće poveznice: Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2022. g. (PDF, 10.8 MB).


Tablice objavljene u ovom izdanju ljetopisa možete preuzeti u formatu Excel-datoteka (.xls/.xlsx) putem sljedeće poveznice: Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2022. – tablični podaci.


Napomena: zbog izmijenjenih okolnosti prikupljanja podataka tijekom epidemije COVID-19, dio rutinskih statističkih izvješća nije dostavljen te su podaci u pojedinim poglavljima nepotpuni.