Kojim zdravstvenim podacima raspolažemo

Zavod raspolaže podacima iz Nacionalnog javnozdravstvenog informacijskog sustava (NAJS), Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH) te podacima prikupljenim kroz razne zdravstvene ankete i projekte.
NAJS obuhvaća zdravstvene registre i evidencije (https://www.hzjz.hr/nacionalni-javnozdravstveni-informacijski-sustav-najs/) koje su organizirane u poslovne domene koje se kontinuirano proširuju i dodaju.

Domena zaraznih bolesti:

 • Registar zaraznih bolesti
 • Registar za Legionelle
 • Registar TBC
 • Registar HIV/AIDS

Domena resursa u zdravstvu:

 • Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite

Domena uzroka smrti:

 • Baza uzroka smrti
 • Registar izvršenih samoubojstava

Domena uzroka smrti:

 • Registar osoba s invaliditetom
 • Registar za rak
 • Registar za dijabetes
 • Registar osoba liječenih od bolesti ovisnosti

Domena bolnica:

 • Evidencija hospitalizacija, rehabilitacija i dnevnih bolnica
 • Registar poroda
 • Registar prekida trudnoće
 • Registar za psihoze

Podaci iz CEZIH-a dostupni su kroz suradnju s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO), a odnose se na zdravstvenu skrb pruženu građanima u ordinacijama na razini primarne zdravstvene zaštite (opća/obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, stomatološka zdravstvena zaštita) te specijalističko-konzilijarne zaštite (SKZZ).
Pored toga raspoloživi su i podaci o cijepljenju protiv zaraznih bolesti dostupni kroz eVaccination sustav.