Zakonska osnova pristupa podacima

Zakonska osnova
Pristup podacima iz registara i baza Zavoda odobrava se u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (EU) 2016/679, odredbama Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu (NN 14/19) te ostalim primjenjivim propisima.

Etičko povjerenstvo
Osigurava obavljanje djelatnosti Zavoda na načelima medicinske etike i deontologije, odobrava znanstvena i druga istraživanja te rješava i ostala etička pitanja u obavljanju djelatnosti Zavoda.

Pristup podacima (Sporazum)
Po odobrenom zahtjevu za pristup podacima, Zavod potpisuje Sporazum o korištenju podataka u stručne i znanstveno-istraživačke svrhe sa svakim korisnikom, bilo fizičkom ili pravnom osobom.