Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za sigurnost hrane pruža neovisne znanstvene savjete o rizicima povezanima s hranom.

EFSA daje savjete o postojećim i novim rizicima povezanima s hranom. Ti se savjeti uzimaju u obzir prilikom donošenja europskih propisa, pravila te prilikom donošenja politika, čime se pomaže u zaštiti potrošača od rizika u prehrambenom lancu. U njezinoj su nadležnosti:

 • sigurnost hrane i hrane za životinje
 • prehrana
 • zdravlje i dobrobit životinja
 • zaštita biljaka
 • zdravlje biljaka

Aktivnosti EFSA-e uključuju:

 • prikupljanje znanstvenih podataka i stručnih znanja
 • pružanje neovisnih, najnovijih znanstvenih savjeta o pitanjima sigurnosti hrane
 • informiranje javnosti o njezinu znanstvenom radu
 • suradnju s državama članicama EU-a, međunarodnim tijelima i ostalim dionicima
 • jačanje povjerenja u EU-ov sustav sigurnosti hrane pružanjem pouzdanih savjeta

Tko ima korist od toga?

 • europski potrošači koji su među najzaštićenijima i najinformiranijima u svijetu kad je riječ o rizicima u prehrambenom lancu
 • institucije EU-a i nacionalne vlade koje su zadužene za pitanja javnog zdravlja i odobravanje upotrebe hrane i hrane za životinje.

Više informacija pogledajte na linku.