Svjetska zdravstvena organizacija WHO

Svjetska zdravstvena organizacija je agencija Ujedinjenih naroda koja povezuje nacije, partnere i ljude u svrhu promicanja zdravlja, očuvanja svijeta sigurnim – tako da svatko, svugdje može postići najvišu razinu zdravlja.

Od epidemija u nastajanju kao što su COVID-19 i Zika do trajne prijetnje zaraznih bolesti uključujući HIV, malariju i tuberkulozu i kroničnih bolesti kao što su dijabetes, bolesti srca i rak, okuplja 194 zemlje i radi na prvim linijama na 150+ lokacija na suočiti se s najvećim zdravstvenim izazovima našeg vremena i mjerljivo unaprijediti dobrobit ljudi u svijetu.
WHO predvodi globalne napore za proširenje univerzalne zdravstvene pokrivenosti. Usmjerava i koordinira svjetski odgovor na hitne zdravstvene situacije. I promiče zdraviji život – od brige o trudnoći do starosti. Ciljevi za trostruku milijardu predstavljaju ambiciozan plan za svijet da postigne dobro zdravlje za sve koristeći politike i programe utemeljene na znanosti.

Budući da dobro zdravlje nadilazi liječenje bolesti, WHO mobilizira sve sektore društva kako bi riješili temeljne uzroke zdravstvenih problema, promicali dobrobit i riješili fizičke, psihosocijalne i ekološke zdravstvene rizike. Ključnu ulogu u oblikovanju zdravlja imaju:

  • čist zrak i voda
  • sigurne ceste
  • zdrava prehrana i tjelovježba
  • prevencija nasilja i ozljeda

Više informacija pogledajte na linku.