Hrvatska je dva puta pristupila svjetskom istraživanju o uporabi duhana kod studenata zdravstvenih studija «Global Health Professionals Student Survey» (GHPSS) kojeg od 1998. godine provodi Svjetska zdravstvena organizacija i Fond Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF) uz pomoć Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC – Atlanta).
Prvo istraživanje provedeno je kao pilot projekt 2005. godine, a drugo 2011. godine. Istraživanje uključuje studente 3. godine slijedećih fakulteta: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Hrvatski zavod za javno zdravstvo nositelj je i provoditelj istraživanja u Republici Hrvatskoj.
Cilj ovog istraživanja je dobivanje podataka koji će omogućiti razvoj opsežnog programa kontrole uporabe duhana, poglavito onog za zdravstvene djelatnike, s ciljem stvaranja programa koji će smanjiti uporabu duhana među zdravstvenim djelatnicima. Podaci prikupljeni ovim istraživanjem omogućavaju mjerenje učinkovitosti programa za prevenciju pušenja, a zbog korištenja jednake metodologije i međunarodnu usporedbu.

Trajanje projekta: svake četiri godine. Sljedeće istraživanje predviđeno za 2015.
Voditelj projekta: mr.sc. Dijana Mayer, dr.med.
Poveznica na izvornu web stranicu projekta: http://nccd.cdc.gov/gtssdata/Ancillary/Documentation.aspx?SUID=3&DOCT=1 http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco/data-and-statistics/effective-surveillance-and-monitoring/global-tobacco-surveillance-system-gtss/global-health-professions-student-survey-ghpss