INTEGRATE (Joint Action on integrating prevention, testing, and linkage to care strategies across HIV, viral hepatitis, TB, and STIs in Europe) je projekt zajedničke akcije zemalja članica Europske unije (EU) na području prevencije i liječenja infekcije HIV-om, virusnih hepatitisa, tuberkuloze i spolno prenosivih infekcija (SPI) u Europi, sufinanciran iz sredstava Zdravstvenog programa EU-a.

Cilj projekta je integriranim pristupom i aktivnostima poboljšati znanje i razinu svijesti, ranu dijagnozu i povezivanje sa skrbi i preventivnim mjerama u području infekcije HIV-om, virusnih hepatitisa, tuberkuloze i SPI do 2020. godine. Projekt provodi 29 partnera. Ukupno trajanje projekta je 36 mjeseci (od 1. rujna 2017. do 30. rujna 2020. god.). Zajednička akcija je usmjerena na multidisciplinaran i integriran pristup prevenciji i liječenju navedene četiri skupine bolesti, s obzirom da one imaju zajedničke socijalne i zdravstvene odrednice koje utječu na iste vulnerabilne skupine stanovništva.

Projekt uključuje razne aktivnosti poput poboljšanja epidemiološkog praćenja, podrške nacionalnim institucijama u analizi i reviziji nacionalnih strategija i akcijskih planova te poboljšanje nacionalnih sustava praćenja i evaluacije preventivnih aktivnosti. Osim toga, projektne aktivnosti uključuju poboljšanje korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija (engl. ICT tools – Information and Communication Technologies) na području prevencije i obavještavanja partnera i epidemiološkog praćenja kontakata. Provedba projekta ima za cilj jačanje kapaciteta zdravstvenih djelatnika, organizacija civilnih društava i institucija javnog zdravstva edukacijom, razmjenom znanja i iskustava u integriranom pristupu ranom otkrivanju i povezivanju sa skrbi.

Projekt se nadovezuje na rezultate dobivene europskim projektom poboljšanja kvalitete na području prevencije infekcije HIV-om (engl. QHP – Joint Action-Improving Quality in HIV Prevention, Quality Action – link https://www.hzjz.hr/projekti/qhp-joint-action-improving-quality-in-hiv-prevention-quality-action/). Projektne aktivnosti su sukladne i doprinose provedbi europskih strategija i akcijskih planova za prevenciju infekcije HIV-om, virusnih hepatitisa, tuberkuloze i SPI-ja identificiranjem inovativnih i na dokazima temeljenih alata za prevenciju radi smanjenja novih slučajeva iz navedenih četiriju skupina bolesti.

Projektne aktivnosti su organizirane u četiri zajednička (WP 1-WP4) i pet stručnih radnih paketa, koji uključuju i provedbu pilotiranja aktivnosti: integrirani pristup testiranju i povezivanju sa skrbi (WP5), praćenje i evaluacija ranog otkrivanja i povezivanja sa skrbi (WP6), poboljšanje korištenja ICT alata i obavještavanje partnera u kombiniranom pristupu prevenciji (WP7) i jačanje kapaciteta tj. edukacija i trening (WP8).

Republika Hrvatska u provedbi ove zajedničke akcije sudjeluje u sklopu radnog paketa WP4, WP5, WP7 i WP8, a kao suradni partneri sudjeluju Hrvatski zavod za javno zdravstvo i organizacije civilnog društva Iskorak, HUHIV i Let. U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo se aktivnosti radnog paketa WP5 i WP7 provode u Službi za promicanje zdravlja, a voditelj projektnih aktivnosti je Tatjana Nemeth Blažić, dr. med.

 

Trajanje projekta: 1. rujna 2017. – 31. svibnja 2021.
Voditelj projekta: prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med.
Informacije za kontakt: epidemiologija@hzjz.hr
Poveznica na izvornu internetsku stranicu projekta: http://integrateja.eu/integrate/