Publikacije o testiranju na HIV, epidemiologiji i praćenju HIV-a/AIDS-a

Savjetovanje i testiranje na HIV

PRIRUCNIK O HIV SAVJETOVANJU I TESTIRANJU (PDF, 5.6 MB)

O-priručniku-HIV-savjetovanje-i-testiranje-hzjz

Socijalni marketing u HIV/AIDS preventivnim programima, Hrvatski časopis za javno zdravstvo, 2012.

Uvođenje i vrednovanje programa HIV-2 “Poboljšanje dostupnosti službe za dobrovoljno savjetovanje i testiranje” – prikaz rada Centara za dobrovoljno HIV savjetovanje i testiranje u Hrvatskoj u razdoblju 2003-2006. godine (Increased access to voluntary counselling and testing services – overview, implementation and evaluation 2003.-2006.), Hrvatski časopis za javno zdravstvo, 2008.

Prikaz rada centara za dobrovoljno HIV savjetovanje i testiranje u Hrvatskoj prema teorijama menadžerskih sustava, Hrvatski časopis za javno zdravstvo, 2008.

Radionica „HIV savjetovanje i testiranje“ – edukacija djelatnika Centara za dobrovoljno, anonimno i besplatno HIV savjetovanje i testiranje  (Voluntary HIV counselling and testing workshop), Hrvatski časopis za javno zdravstvo, 2008.

Repeat HIV Testing at Voluntary Testing and Counseling Centers in Croatia: Successful HIV Prevention or Failure to Modify Risk Behaviors?, Matković-Puljić i sur., PLoS One, 2014.

HIV/AIDS stigma i diskriminacija – Pojmovnik HIV/AIDS-a

Implementation of Joint action on improving quality in HIV prevention- How can we contribute to HIV preventive programs in Croatia? – Lessons learned from Croatia, Ouality action conference, HZJZ, Berlin, 2016. – poster prezentacija

Prikaz rada Centra za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV (CST) u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) u razdoblju 2004-2014. godine, 3. Hrvatski epidemiološki kongres, HZJZ, Šibenik, 2015. – poster prezentacija

Akcija testiranja na HIV u LGBT centru Zagreb (MSM) tijekom europskog tjedna testiranja na HIV 2014., 3. Hrvatski epidemiološki kongres, 2015., HZJZ, Šibenik– poster prezentacija

Smjernice za postupanje kod izloženosti virusima koji se prenose krvlju, Hrvatsko epidemiološko društvo, 2016.

 

Praćenje HIV infekcije i AIDS-a (second generation surveillance)

Izvještaj o iskustvima Hrvatske u održivosti HIV/AIDS preventivnih programa nakon financiranja projekta Globalnog Fonda (GF) “Towards Domestic Financing of National HIV Responses – Lessons Learnt from Croatia”

HIV i spolno prenosive infekcije (sifilis, hepatitis B) i rizična ponašanja u skupina s povećanim rizikom od HIV infekcije: rezultati drugog vala istraživanja seroprevalencije 2011-2014., 3. Hrvatski epidemiološki kongres, HZJZ, Šibenik, 2015. – poster prezentacija

„Istraživanje seroprevalencije HIV-a i spolno prenosivih bolesti u skupina s povećanim rizikom za infekciju HIV-om“ (2011-2013), Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s županijskim zavodima za javno zdravstvo

„Istraživanje prevalencije HIV-a, hepatitisa C i rizičnih ponašanja kod osoba koje injektiraju droge u Hrvatskoj“, 2014/2015 nositelj Škola narodnog zdravlja A. Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, partner Hrvatski zavod za javno zdravstvo, suradnici Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Klinika za infektivne bolesti „Dr.Fran Mihaljević“, udruga Terra i Let.

HIV and hepatitis C prevalence, and related risk behaviours among people who inject drugs in three cities in Croatia: Findings from respondent-driven sampling surveys, Handanagić i sur., International Journal of Drug Policy, 2016.

Rizici zaraze HIV-om među ženama koje se bave prostitucijom u Zagrebu i Splitu 2008.-2014., Katedra za seksologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja A. Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo – Letak – rezultati istraživanja 2014.

Bihevioralno istraživanje spolnog ponašanja MSM populacije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Udruga Iskorak – Centar za prava seksualnih i rodnih manjina, 2009. Letak – rezultati istraživanja 2009.

Bihevioralno istraživanje spolnog ponašanja MSM populacije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Udruga Iskorak – Centar za prava seksualnih i rodnih manjina, 2007. Letak – rezultati istraživanja 2007.

Risk factors influencing non-use of condoms at sexual relations in populations under heightedend risk, Medić i sur., Collegium Antropologicum, 2014.

Druga generacija praćenja HIV infekcije i AIDS-a u Republici Hrvatskoj 2003. – 2006., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2006., u okviru Projekta Ministarstva zdravlja: “Unapređenje borbe protiv HIV/AIDS-a u Hrvatskoj“, Program HIV-5: „Poboljšanje praćenja HIV infekcije u Hrvatskoj“

Druga generacija nadzora nad HIV infekcijom – seroprevalencija u grupama s povećanim rizikom, Branko Kolarić, doktorska disertacija, Medicinski fakultet, 2007.

Bihevioralno praćenje HIV/AIDS-a

HIV/AIDS surveillance in Croatia, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2007.

Epidemiologija HIV/AIDS-a u Hrvatskoj i rad centara za besplatno i anonimno savjetovanje i testiranje na HIV, Infektološki Glasnik, 2013.

Epidemiologija HIV infekcije i AIDS-a u Hrvatskoj

Hrvatski nacionalni program za prevenciju HIV/AIDS-a 2017-2021.

Evaluacija Nacionalnog programa za prevenciju HIV/AIDS-a, UN Tematska skupina za HIV/AIDS u Republici Hrvatskoj 2009. 

Priručnik za stručnjake za rad s osobama u povećanom riziku od korištenja droga