Infekcija HIV-om i AIDS u Hrvatskoj u 2022. godini – epidemiološki podaci

Prema preliminarnim podacima Registra za HIV/AIDS Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Referentnog centra za epidemiologiju Ministarstva zdravstva RH, u razdoblju od 1985. godine, kada su zabilježeni prvi slučajevi zaraze HIV-om, do 2022. godine, u Hrvatskoj je ukupno zabilježeno 2004 osobe kojima je dijagnosticirana infekcija HIV-om, od čega ih je 612 oboljelo od AIDS-a. U istom je razdoblju od AIDS-a umrlo 256 osoba (ukupno 349 od HIV-a/AIDS-a).

U prvih jedanaest mjeseci u 2022. godini zabilježeno je 100 osoba kojima je dijagnosticirana infekcija HIV-om (uključujući AIDS), što je nešto veći broj nego je u to vrijeme bilo prošle godine (77).
Taj porast broja zabilježenih novih dijagnoza infekcije HIV-om u ovoj godini u odnosu na prošlu godinu čine strani državljani i/ili osobe koje od prije imaju HIV pozitivan status, a ove godine su se uključile u hrvatski zdravstveni sustav liječenja i skrbi.

Među osobama koje su dijagnosticirane i ušle u skrb tijekom prvih jedanaest mjeseci 2022. godine (100), 18 ih je oboljelo od AIDS-a, a 9 zaraženih HIV-om je umrlo, od čega 6 od AIDS-a. Prema spolu, bilo je 78 (78%) muškaraca, 22 žene. Među slučajevima sa zabilježenim putem prijenosa kod 62 osobe (61%) je vjerojatni put prijenosa bio spolni odnos između muškaraca, u 24 (25%) spolni odnos između muškarca i žene, 2 (2%) injektiranje droga.

Posljednjih se godina u Hrvatskoj prosječno godišnje bilježi oko 90 novodijagnosticiranih slučajeva infekcije HIV-om, što stopom od oko 2,3 na 100 000 Hrvatsku svrstava među zemlje s niskom učestalošću infekcije HIV-om (4,3 na 100 000 je bio prosjek za zemlje EU/EEA u 2021. godini).

Prema podacima Klinke za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Referentnom centru za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om Ministarstva zdravstva RH, u prvih jedanaest mjeseci 2022. godine je 1438 osoba oboljelih od infekcije HIV-om bilo uključeno u skrb (od toga 103 onih koji su po prvi puta uključeni u sustav liječenja), od kojih je njih 1422 uzimalo antiretrovirusne lijekove, što čini 99 posto oboljelih (tijekom 2021.g. je od 1363 osoba u skrbi, 1345 uzimalo terapiju). Pokazatelji ishoda liječenja te uključivanja i zadržavanja u skrbi je dobro i uspješno, no još je uvijek nepovoljno to što se dio zaraza HIV-om (oko 50 %) otkrije u kasnom stadiju HIV infekcije ili kad je zaražena osoba već oboljela od AIDS-a.

Više o epidemiologiji AIDS-a i infekcije HIV-om pročitajte na stranici Epidemiologija HIV infekcije i AIDS-a u Hrvatskoj.