Epidemiologija AIDS-a i infekcije HIV-om u Hrvatskoj u 2019. godini

Prema preliminarnim podacima Registra za HIV/AIDS Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u razdoblju od 1985. godine, kada su zabilježeni prvi slučajevi zaraze HIV-om u Hrvatskoj, do početka studenoga 2019. godine zabilježeno je ukupno 1723 osoba (1531 muškarac i 192 žena) kojima je dijagnosticirana infekcija HIV-om, od čega ih je 551 oboljelo od AIDS-a. U istom je razdoblju od AIDS-a umrlo 222 osoba (290 od HIV-a/AIDS-a)

Od 1. siječnja 2019. do 5. studenoga 2019. godine je zabilježeno 70 osoba kojima je dijagnosticirana infekcija HIV-om (uključujući AIDS) tijekom ove godine, što je na razini prošle godine. Među osobama koje su dijagnosticirane i ušle u skrb u 2019. godini (70), 17 ih je oboljelo od AIDS-a, a 14 zaraženih HIV-om je umrlo, od čega devet od AIDS-a.

Od 70 novooboljelih od HIV-a/AIDS-a u 2019. godini bilo je 66 (94 %) muškaraca. Prema putu prijenosa kod 58 osoba (83 %) je vjerojatni put prijenosa bio muški homoseksualni odnos, kod 10 osoba (14 %) heteroseksualni odnos, a u dva (2,8 %) slučaja nije naveden put prijenosa.

Prema podacima Klinke za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Referentnom centru za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om Ministarstva zdravstva, u 2019. godini je 1271 osoba oboljela od infekcije HIV-om bila uključeno u skrb, od kojih je njih 1251 uzimalo antiretrovirusne lijekove, što čini 98 posto oboljelih. Pokazatelji ishoda liječenja te uključivanja i zadržavanja u skrbi je dobro i uspješno, no još je uvijek nepovoljno to što se dio zaraza HIV-om (oko 50 %)  otkrije u kasnom stadiju HIV infekcije ili kad je zaražena osoba već oboljela od AIDS-a.

Posljednjih se godina u Hrvatskoj prosječno godišnje bilježi oko 100 novodijagnosticiranih slučajeva infekcije HIV-om, što stopom od oko 2,3 na 100.000  Hrvatsku svrstava među zemlje s niskom učestalošću infekcije HIV-om (6,2 na 100.000 je bio prosjek za zemlje EU/EEA u 2017.godini).

Više o epidemiologiji AIDS-a i infekcije HIV-om pročitajte na stranici Epidemiologija HIV infekcije i AIDS-a u Hrvatskoj.