Epidemiologija AIDS-a i infekcije HIV-om u Hrvatskoj u 2020. godini

Prema preliminarnim podacima Registra za HIV/AIDS Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u razdoblju od 1985. godine, kada su zabilježeni prvi slučajevi zaraze HIV-om, do sredine studenoga 2020. godine, u Hrvatskoj je ukupno zabilježeno 1819 osoba (1618 muškarac i 201 žena) kojima je dijagnosticirana infekcija HIV-om, od čega ih je 570 oboljelo od AIDS-a. U istom je razdoblju od AIDS-a umrlo 234 osoba (308 od HIV-a/AIDS-a).

Tijekom ove godine, od 1. siječnja 2020. do 15. studenoga 2020. godine je zabilježeno 69 osoba kojima je dijagnosticirana infekcija HIV-om (uključujući AIDS), što je na razini prošle godine. Među osobama koje su dijagnosticirane i ušle u skrb u 2020. godini (69), 12 ih je oboljelo od AIDS-a, a 11 zaraženih HIV-om je umrlo, od čega pet od AIDS-a.

Od 69 novooboljelih od HIV-a/AIDS-a u 2020. godini bilo je 60 (87 %) muškaraca. Prema putu prijenosa za 51 osobu (74 %) je vjerojatni put prijenosa bio muški homoseksualni odnos, 11 osoba (16 %) heteroseksualni odnos, tri osobe (4 %) injektiranje droga, u jednom slučaju prijenos s majke na dijete (majka imigrant), a u tri (4 %) slučaja nije utvrđen put prijenosa.

Posljednjih se godina u Hrvatskoj prosječno godišnje bilježi oko 100 novodijagnosticiranih slučajeva infekcije HIV-om, što stopom od oko 2,3 na 100.000  Hrvatsku svrstava među zemlje s niskom učestalošću infekcije HIV-om (5,4 na 100.000 je bio prosjek za zemlje EU/EEA u 2019. godini).

Prema podacima Klinke za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Referentnom centru za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om Ministarstva zdravstva, u 2020. godini je 1296 osoba oboljelih od infekcije HIV-om bilo uključeno u skrb, od kojih je njih 1285 uzimalo antiretrovirusne lijekove, što čini 99 posto oboljelih. Pokazatelji ishoda liječenja te uključivanja i zadržavanja u skrbi je dobro i uspješno, no još je uvijek nepovoljno to što se dio zaraza HIV-om (oko 50 %)  otkrije u kasnom stadiju HIV infekcije ili kad je zaražena osoba već oboljela od AIDS-a

Više o epidemiologiji AIDS-a i infekcije HIV-om pročitajte na stranici Epidemiologija HIV infekcije i AIDS-a u Hrvatskoj.