Doba pandemije bolesti COVID-19 naglasilo je potrebu uspostave boljeg i standardiziranog praćenja teških respiratornih infekcija različitih poznatih, ali i mogućih drugih nepoznatih repiratornih patogena u budućnosti. Uspostava takvog praćenja omogućavala bi pravovremenu detekciju sigurnosnog signala u trenutku neočekivanih pojava u odnosu na uobičajene rezultate praćenja.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo se uz podršku Ministarstva zdravstva priključio EU projektu „Uspostava SARI praćenja“ sa svrhom unaprijeđenja sustava epidemiološkog praćenja teških akutnih respiratornih infekcija (eng. severe acute respiratory infections – SARI) u Republici Hrvatskoj. Provođenje EU projekta „Uspostava SARI praćenja“ organizira i koordinira Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (eng. European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) u suradnji sa EPICONCEPT-om. U projekt je, osim Hrvatske, uključeno još 14 država u Europi.

Cilj projekta je uspostaviti epidemiološki nadzor u praćenju trendova incidencije i opis SARI slučajeva, opis intenziteta aktivnosti i ozbiljnost SARI infekcija te identificirati, opisati i pratiti skupine osoba kojima prijeti teški oblik bolesti.

Projekt traje godinu dana, od listopada 2020. do listopada 2021. godine, u sklopu kojega je predviđeno niz aktivnosti, od situacijske analize trenutnog stanja, identifikacije metodoloških mogućnosti praćenja s obzirom na postojeću infrastukruru i epidemiološku situaciju i izradu protokola za SARI praćenje, pa do prikupljanja podataka o oboljelima sa SARI-ijem u periodu od početka veljače do kraja rujna 2021. godine.

Praćenje se provodi u dvjema sentinel županijama (Splitsko-dalmatinska i Krapinsko-zagorska) u suradnji sa OB Zabok, KBC Split i teritorijalno nadležnim epidemiolozima iz ZJZ Krapinsko-zagorske županije odnosno NZJZ Splitsko-dalmatinske županije.

Sredstva za sudjelovanje u projektu i provođenje opisanog epidemiološkog praćenja osigurao je Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) .

 

Ukupna vrijednost projekta: 99 000 €

Voditeljica projekta: prim Goranka Petrović, dr.med