Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti

Voditelj službe

doc. dr. sc. Bernard Kaić, prim. dr. med.
specijalist epidemiologije

Epidemiologija kao medicinska grana i znanost ima u Hrvatskoj dugu tradiciju. Korijeni današnjeg HZJZ-a sežu u 1893. godinu, kada je u Zagrebu osnovan Kraljevski zemaljski zavod za proizvodnju animalnog cjepiva protiv boginja. Kasnije, 1923. godine, na temelju Kraljevskog zemaljskog zavoda, osnovan je Epidemiološki zavod iz kojega je nakon nekoliko reorganizacija nastao sadašnji Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Epidemiologija kao posebna medicinska struka nastala je ranih tridesetih godina i to kao odvojak tadašnje bakteriologije.

Godine 1930. osnovan je prvi samostalan Epidemiološki odsjek pri Bakteriološko-epidemiološkom odjelu Centralnog higijenskog zavoda (danas Hrvatski zavod za javno zdravstvo). Taj se odsjek postupno razvio i proširio, obuhvativši uz epidemiologiju zaraznih i nezarazne bolesti i do konca dvadesetog stoljeća postao središnja nacionalna stručno-metodološka i operativna djelatnost za epidemiologiju. Današnja Služba za epidemiologiju je Referentni centar za epidemiologiju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Zadaća i djelokrug rada epidemiologije je praćenje, proučavanje, sprečavanje i suzbijanje bolesti kod ljudi odnosno bavljenje pitanjima učestalosti i rasprostranjenosti bolesti, prirodnim zakonitostima njihovog nastanka (etiologija), održavanja ili iščezavanja iz ljudske populacije, a sve u cilju planskog utjecanja da se smanji učestalost bolesti ili da se neke bolesti čak posve iskorijene mjerama sprečavanja prije njihove pojave i suzbijanja, tj. izravne intervencije, ako su se već pojavile, da bi oboljelih bilo što manje.

Služba je nacionalni kontakt za međunarodnu suradnju kroz Međunarodne zdravstvene propise (IHR) te putem Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti (ECDC) i sustava za rano uzbunjivanje Europske komisije (EWRS).

Glavni urednik stranica Službe je voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti (Bernard Kaić), a urednički odbor sačinjavaju voditelji Odjela (Tatjana Nemeth Blažić, Vesna Višekruna Vučina, Iva Pem-Novosel, Goranka Petrović, Sanja Kurečić Filipović, Zvjezdana Lovrić i Aleksandar Šimunović) i glavna inženjerka Martina Zajec.

Teme za objavu se biraju odnosno temelje na aktualnostima vezano za epidemiološku situaciju u zemlji, potrebama obavještavanja stanovništva i stručne zajednice o javnozdravstvenim događajima u Hrvatskoj i svijetu te brojnim upitima koji svakodnevno pristižu u Službu u okviru našeg područja rada.

Objavljeni tekstovi su namijenjeni zdravstvenim djelatnicima i široj javnosti.

Odjel za praćenje zaraznih bolesti s registrom zaraznih bolesti

  • Odsjek za bolesti pod pojačanim nadzorom
  • Odsjek za unapređenje epidemiološkog informacijskog sustava

Odjel za cijepljenje

  • Odsjek za stručnu podršku nabavi i distribuciji cjepiva
  • Odsjek za koordinaciju, nadzor i evaluaciju Programa cijepljenja s registrom nuspojava cijepljenja

Odjel za terenske intervencije

  • Odsjek za legionarsku bolest s registrom

Odjel za respiratorne bolesti i putničku medicinu s ambulantom


Odjel za sprečavanje zaraznih bolesti od međunarodnog značaja i međunarodnu suradnju te stručno usavršavanje

  • Odsjek za suradnju s Europskom komisijom i IHR
  • Odsjek za stručno usavršavanje i koordinaciju rada epidemiološke djelatnosti

Odjel za zoonoze, emergentne i reemergentne bolesti te crijevne zarazne bolesti

  • Odsjek za crijevne zarazne bolesti
  • Odsjek za zoonoze i intersektorsku suradnju

Odjel za HIV, spolno i krvlju prenosive bolesti


Odjel za epidemiološka istraživanja i metode