Projekt CARE (Common Approach for REfugees and other migrants’ health) je dvanaestomjesečni projekt koji je financiran od strane Europske Unije i odobren kroz poseban natječaj u sklopu Trećeg programa za akciju Unije na području zdravlja (2014-2020).Provođenje CARE projekta, kojeg koordinira Talijanski institut za zdravlje, migraciju i siromaštvo (Italian Institute for Health, Migration and Poverty, INMP), započelo je u travnju 2016.godine, a u njemu sudjeluje konzorcij sastavljen od petnaest partnera iz pet država članica EU (Italija, Grčka, Hrvatska, Malta i Slovenija).

Uključeni partneri čine raznovrstan i visoko obrazovan skup javnozdravstvenih autoriteta i organizacija civilnog društva, sa takvom znanstvenom, stručnom i javnozdravstvenom pozadinom koja osigurava postizanje općeg cilja projekta, a to je promicanje, postizanje i održavanje dobrog zdravlja migranata i izbjeglica u državama članicama EU koje su izložene snažnom migracijskom pritisku.

U svrhu ostvarenja svojih ciljeva, CARE projekt će se provoditi u uskoj suradnji sa nacionalnim i lokalnim vlastima uključenih država članica.

U 2015.godini zabilježeno je 1 015 078 dolazaka migranata i izbjeglica morskim putem na području Grčke, Italije, Malte i Španjolske. Ovako visoka brojka intenzivirala je potrebu za pružanjem odgovarajuće zdravstvene skrbi migrantima i izbjeglicama, naročito na ulaznim točkama, sa posebnom pažnjom usmjerenom na specijalizirane alate i procese upravljanja zdravljem. U tom kontekstu, Svjetska zdravstvena organizacija ističe potrebu osiguranja zdravstvene zaštite svim migrantima i izbjeglicama koji istu trebaju, s posebnim naglaskom na najranjivije skupine (tj. djeca i maloljetnici, trudnice, osobe starije dobi).

Transnacionalna priroda fenomena migracije stavlja ga u sam vrh prioriteta i rezultira potrebom za boljom suradnjom i postojanjem zajedničkog pristupa među zdravstvenim vlastima i stručnjacima diljem država članica EU, a posebno u onim koje nose najveći teret migracijske krize.

U tom kontekstu, cilj projekta CARE je promicanje dostupnosti odgovarajuće zdravstvene skrbi za migrante i izbjeglice kroz uspostavu integriranog modela pružanja zdravstvene skrbi u tranzitnim i prihvatnim centrima za migrante i izbjeglice. Aktivnosti u sklopu projekta trebale bi povećati koordinaciju na razini EU, promicati suradnju između zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih vlasti diljem Europe, kao i dodatno potaknuti razvoj stručnosti uz istovremenu podršku javnom zdravstvu.

Glavni instrumenti projekta su multidisciplinarni zdravstveni pristup migrantu, korištenje prijenosnog uređaja koji sadrži zdravstvene podatke o migrantu, praćenje rizika od zaraznih bolesti putem uspostavljene operativne platforme i holistički model utvrđivanja dobi kod maloljetnika bez pratnje.

Očekivani doprinosi CARE projekta su postizanje bolje zdravstvene skrbi, veće kontrole rizika od zaraznih bolesti u ranoj fazi prihvata migranata i kvalitetnija briga o zdravlju migranata na području Europe.

 

Trajanje projekta: 01. travnja 2016. – 30. ožujka 2017.
Voditeljica projekta na HZJZ-u: Goranka Petrović, dr.med.
Kontakt informacije: careprojekt@hzjz.hr
Poveznica na izvornu web stranicu projekta: www.careformigrants.eu

 

Sadržaj ovog tiskovnog priopćenja predstavlja stavove autora i isključivo je njegova odgovornost te ne odražava stavove Europske komisije i/ili Agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (CHAFEA) ili bilo kojeg drugog tijela Europske Unije. Europska Komisija i Agencija ne prihvaćaju bilo kakvu odgovornost za korištenje informacija sadržane u priopćenju.

 

HR CARE Press Release 4_2017_završetak projekta

CARE Letak – hrvatski

CARE Letak – engleski

CARE Letak – farsi

CARE Letak – arapski

CARE Poster_HR