Mreža I -MOVE (Influenza – Monitoring Vaccine Effectiveness in Europe) ima za cilj mjerenje učinkovitosti cjepiva protiv gripe u Europi. Projekt je započeo 2007., a provodio je multicentrična i druga istraživanja od sezone gripe 2008–9.

Mrežu čini 29 partnera, uključujući ECDC, WHO-EURO, regionalne i nacionalne zavode za javno zdravstvo, bolnice, mala i srednja poduzeća i sveučilišta iz 15 država članica Europske unije / Europskog gospodarskog prostora. Mreža I-MOVE mjeri učinkovitost cjepiva na način koji je znanstveno i financijski neovisan od proizvođača cjepiva. Mreža I-MOVE uključuje multicentrično istraživanje na razini primarne zdravstvene zaštite za mjerenje učinkovitosti cjepiva influence i multicentrično istraživanje provedeno na bolničkoj razini za mjerenje učinkovitosti cjepiva protiv teške gripe. Unutar mreže I-MOVE također provodimo studije kojima se mjeri utjecaj kampanja cijepljenja protiv gripe.

Ovo je šesta godina kako Hrvatska sudjeluje u mreži I-MOVE. Kao i prethodnih sezona, istraživanjem će koordinirati Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), Odjel za epidemiologiju zaraznih bolesti u Zagrebu.
Projekt je podijeljen na I-MOVE hospital u kojem sudjeluju Klinika za infektivne bolEsti Fran Mihaljević i KBC Split, te I MOVE GP U kojem sudjeluju liječnici opće prakse u Hrvatskoj.
U dio studije liječnika opće prakse u Hrvatskoj uključit ćemo pacijente oboljele od gripe (ILI), prema definiciji slučaja EU iz 2008. iz pet gradova: Zagreba, Rijeke, Splita, Varaždina i Osijeka. Ti su gradovi središta pet županija: Grada Zagreba, Primorsko – goranske županije, Splitsko – dalmatinske županije, Varaždinske županije i Osiječko – baranjske županije. Ukupan broj pacijenata koji se planiraju uključiti u studiju je 150, odnosno 30 pacijenata po županiji. Pacijente će regrutirati liječnici opće medicine prema protokolu – na početku, sredinom i kraju sezone gripe.
Nabava cjepiva protiv gripe u svrhu provedbe Nacionalnog programa imunizacije rizičnih skupina vrši se putem nacionalnog natječaja. Od 2016. natječaj je za trogodišnje razdoblje, dok smo ranije imali godišnje natječaje. Za sezonu 2020. – 2021. nabavili smo dva cjepiva protiv gripe koja su proizvela dva različita proizvođača. VaxigripTetra u količini od 460 000 doza i 130 000 doza Influvac Tetre. Nakon isporuke u središnje skladište, cjepiva protiv gripe distribuiraju se županijskim zavodima za javno zdravstvo i dalje pružateljima imunizacije, prvenstveno liječnicima primarne zdravstvene zaštite. Cjepivo protiv gripe nudi se besplatno za skupine s visokim rizikom, kao što su osobe s kroničnim bolestima, trudnice, osobe starije od 65 godina i zdravstveni radnici. Procjenjujemo da je 34% osoba starijih od 65 godina cijepljeno u prošloj sezoni gripe, što predstavlja porast u odnosu na prethodne četiri sezone kada je oko 23% ljudi starijih od 65 godina cijepljeno protiv gripe.
Cilj projekta je razviti održivu platformu primarne zdravstvene zaštite, bolnica i mreža laboratorija koji koriste validirane standardizirane metode da bi ocijenili postojeće i nove programe cijepljenja neovisno o komercijalnim interesima. Cilj je izmjeriti i usporediti efikasnost (engl. vaccine effectiveness; VE ) i učinak (engl. vaccine impact; VI ) cjepiva protiv gripe te strategija cijepljenja populacije starijih u Europi.

Metode: istraživanje se provodi pomoću test negative case control studije. Ispitanici su osobe iznad 65 godina koje se javljaju s kliničkom slikom gripe (engl. influenza like illness; ILI i severe acute respiratory infections; SARI). Definicija slučaja ILI prema protokolima je: osoba koja se javi odabranom liječniku s naglom pojavom simptoma i najmanje jednim od četiri opća simptoma: povišena tjelesna temperatura, malaksalost, glavobolja, mijalgija i najmanje jednim od sljedeća tri respiratorna simptoma: kašalj, grlobolja, kratkoća daha. Definicija slučaja gripe: slučaj ILI s pozitivnim nalazom respiratornog uzorka na gripu s najmanje jednom informacijom o tipu ili podtipu. Definicija slučaja SARI: hospitalizirana osoba s najmanje jednim sustavnim siptomom ili znakom (vrućica, malaksalost, glavobolja ili mijalgija) ili pogoršanje općeg stanja ili pogoršanje funkcionalnog statusa i najmanje jedan respiratorni simptom ili znak (kašalj, grlobolja, kratkoća daha) kod prijema ili u roku od 48 sati nakon prijema. Simptomi nisu počeli više od 7 dana prije prijema u bolnicu.

Kao slučaj se bilježi ILI ili SARI s pozitivnim nalazom respiratornog uzorka na gripu, a kao kontrola slučaj ILI ili SARI s negativnim nalazom respiratornog uzorka na gripu. Sudionici se regrutiraju na razini primarne i sekundarne zdravstvene zaštite.

Liječnici obiteljske medicine uzimaju bris nazofarinksa za određivanje virusa gripe, a nadležni epidemiolog uzorke prikuplja i šalje u Nacionalni centar SZO-a za influencu pri HZJZ-u. Za svakog uključenog pacijenta liječnik obiteljske medicine popunjava internetski anketni upitnik.

U istraživanju na razini bolničke zaštite uključili bismo pacijente s teškom kliničkom slikom respiratorne infekcije (SARI) koji dolaze u Kliniku za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Pacijenti se uključuju prema protokolu – na početku, sredinom i krajem sezone gripe. Bolnički liječnici koji sudjeluju u istraživanju će pacijentima s kliničkom slikom gripe uzeti bris nazofarinksa za određivanje virusa gripe koji će poslati u Nacionalni centar SZO-a za influencu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Za svakog uključenog pacijenta liječnici popunjavaju internetski anketni upitnik.

Pooling prikupljenih podataka iz svih zemalja sudionica napravit će koordinator cjelokupnog projekta – EpiConcept, a rezultati će omogućiti korištenje najboljih metoda i rezultata u zemljama EU-a.

 

Trajanje projekta: 2008-2021
Voditeljica projekta: Vesna Višekruna Vučina, dr. med., spec. epidemiologije
Informacije za kontakt: epidemiologija@hzjz.hr
Poveznica na izvornu web stranicu projekta