Istraživanje „SARI CVE“ (eng. SARI COVID-19 vaccine effectiveness) bavi se procjenom učinkovitosti cjepiva protiv bolesti COVID-19 u skupini pacijenata hospitaliziranih zbog teške akutne respiratorne infekcije (eng. severe acute respiratory infections – SARI) svih dobnih skupina.

U trenutku pokretanja istraživanja u Europskoj uniji registrirana su četiri cjepiva protiv bolesti COVID-19; 2 mRNA cjepiva (Comirnaty, Spikevax) i 2 vektorska adenovirusna cjepiva (Vaxzevria i J&J). Postmarketinške studije za cjepiva protiv bolesti COVID-19 ključne su za utvrđivanje učinkovitosti cjepiva među ciljnim skupinama. Zbog postizanja preciznosti i brze procijene učinkovitosti cjepiva važno je osigurati dovoljno velik broj ispitanika što se ostvaruje udruživanjem više istraživanja u nekoliko europskih zemalja. Ovakva istraživanja dati će važan znanstveni doprinos boljem razumijevanju čimbenika koji utječu na učinkovitost cjepiva, trajanje zaštite inducirane cjepivom, utjecaja novih varijanti SARS-CoV-2 virusa na zaštitu stvorenu cijepljenjem te ostalih karakteristika cijepljenja protiv bolesti COVID-19. Takve spoznaje korisne su u daljnjem razvoju strategija cijepljenja protiv bolesti COVID-19.

SARI CVE istraživanje naslanja se na projekt „Uspostava SARI praćenja“, te će osobe koje zadovoljavaju definiciju SARI slučaja uključene u istraživanje uspostave SARI praćenja, biti ispitanici u istraživanju o učinkovitosti cjepiva.

Glavni cilj ovog istraživanja je utvrđivanje učinkovitosti cjepiva protiv bolesti COVID-19 u spječavanju teških akutnih respiratornih infekcija uzrokovanih virusom Sars-CoV-2, te utvrđivanje učinkovitosti svakog cjepiva pojedinačno.

Istraživanje će se provoditi u periodu od godine dana. Provodenje istraživanja organizira i koordinira Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (eng. European Centre for Disease Prevention and Control –ECDC) u suradnji sa EPICONCEPT-om.

 

Ukupna vrijednost projekta: 74 545 €

Voditeljica projekta: prim Goranka Petrović, dr.med.

OVID