SHARP JA (Strengthened International HeAlth Regulations and Preparedness in the EU) dio je Trećeg programa zdravlja Europske Unije u kojoj sudjeluje dvadeset i šest partnera, uključujući i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. U zajedničkoj akciji sudjeluje 30 država (24 članice EU, 3 članice EEA / EFTA i 3 europske susjedne zemlje). Svrha projekta SHARP je ojačati provedbu Odluke br. 1082/2013 / EU o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju te podržati spremnost i odgovor na prijetnje zdravlju i provedbu međunarodnih zdravstvenih propisa (International health regulations, IHR 2005). To podrazumijeva prepoznavanje i rješavanje nedostataka u sposobnosti sprečavanja, otkrivanja i reagiranja na prijetnje ljudskom zdravlju nastale zbog epidemija zaraznih bolesti, djelovanja kemijskog onečišćenja i okoliša te drugih prijetnji zdravlju.

Ciljevi projekta SHARP su:

– Jačanje spremnosti i provedbe međunarodnih zdravstvenih propisa (IHR) i povećanje kapaciteta za zaštitu zdravlja i sigurnosti u državama članicama EU-a

– Poboljšanje provedbe Odluke 1082/2013 / EU o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju

– Jačanje pripravnosti i odgovora zdravstvenih sustava; osiguranje koherentnost i interoperabilnost za planiranje spremnosti i odgovor na prijetnje zdravlju na nacionalnoj, europskoj i regionalnoj razini

Koordinator SHARP projekta je Finski institut za zdravlje i dobrobit (Finnish Institute for Health and Welfare), Finska, a vodi ga Upravni odbor koji se sastoji od voditelja radnog paketa.

Sudionici SHARP-a surađivati će ​​s Europskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolest, Europskim regionalnim uredom Svjetske zdravstvene organizacije i drugim zajedničkim akcijama.

 

Trajanje projekta: 1. travnja 2019. – 1. travnja 2022.

Voditelj projekta: Zvjezdana Lovrić Makarić, dr. med.

Informacije za kontakt: epidemiologija@hzjz.hr

 

Poveznica na izvornu internetsku stranicu projekta: https://www.sharpja.eu/