Za dojenje zajedno: uloga pedijatra u promociji, započinjanju i održavanju dojenja

Nacionalni tjedan dojenja, 1. – 7. listopada 2023.

Za dojenje zajedno: uloga pedijatra u promociji, započinjanju i održavanju dojenja

Danas je drugi dan Nacionalnog tjedna dojenja koji se, već tradicionalno, u tjednu od 1. do 7. listopada svake godine obilježava u Republici Hrvatskoj. Cilj ovogodišnjeg obilježavanja je poslati poruku o važnosti suradnje u pružanju podrške dojenju i promicanju dojenja, sve pod geslom „Za dojenje zajedno“. U tu svrhu Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Koordinacijski odbor Grada Zagreba za “Grad Zagreb, prijatelj dojenja”, udruga Roditelji u akciji – Roda, Hrvatska udruga grupa za potporu dojenja, Udruga za zdravo i sretno djetinjstvo i mnogi drugi udružiti su snage i zajednički će organizirati brojna događanja ovoga tjedna.

Kao što smo i najavili, svaki dan ovoga tjedna obilježit ćemo i objavom edukativnoga teksta koji za cilj ima potaknuti promišljanje o važnosti i kompleksnosti pružanja podrške dojenju. Tako ćemo danas, drugoga dana Nacionalnog tjedna dojenja usmjeriti pozornost na važnost liječnika, pedijatra, koji roditeljima predstavlja osobu od velikog povjerenja. Današnji tekst pripremila je prim.mr.sc. Marija Čatipović, dr.med.

Uloga pedijatra u promociji, započinjanju i održavanju dojenja

Pedijatar primarne zdravstvene zaštite je suočen s izazovima promjena morbiditeta i potrebe novih zdravstvenih pristupa i aktivnosti u uvjetima brzih društveno-ekonomskih promjena. Od njega se očekuje, uz standardni rad pedijatra u ambulanti, angažirana društvena uloga te realizacija koncepta zdravstvene zaštite usmjerene na  individualne potrebe djeteta u konkretnim životnim okolnostima. Jedan od prioritetnih zadataka pedijatra primarne zdravstvene zaštite je promocija dojenja u zajednici. Praktično iskustvo potvrđuje da je preduvjet uspješne promocije dojenja u zajednici strukturirano i sustavno praćenje podataka o dojenju, kontinuirana edukacija edukatora, rad grupa za potporu dojenju i održavanje trudničkih tečajeva, destigmatizacija dojenja na javnom mjestu, kroz manifestacije „Ljepota majčinstva“ i „Ljepota roditeljstva“. Sastavni dio je i uvođenje edukacije o dojenju u Nastavni plan i program zdravstvenog odgoja za osnovne i srednje škole, veleučilišta i sveučilišta, javni i medijski nastupi s ciljem promocije dojenja. U realizaciji navedenih ciljeva neophodna je kontinuirana suradnja s lokalnim i državnim institucijama, zdravstvenim ustanovama („Ljekarne-prijatelj dojenja), udrugama i volonterima, vrtićima („Vrtići-prijatelji dojenja“), dječjim knjižnicama („Knjižnice-prijatelj dojenja“), medijima, obiteljskim centrima itd. Savjetovalište za djecu – prijatelj dojenja dobar je organizacijski oblik provođenja opisanih aktivnosti. Rad savjetovališta je organiziran kroz deset koraka:

1) Imati pisana pravila o dojenju dostupna svom zdravstvenom i nezdravstvenom osoblju koje skrbi o majkama i djeci

2) Osoblje koje skrbi o majkama i djeci podučiti u znanju i vještinama potrebnim za poticanje dojenja.

3) Sudjelovati u potpori i edukaciji trudnica o dojenju kroz  trudničke tečajeve koje organiziramo i provodimo u suradnji s ginekolozima, patronažnim sestrama, stomatolozima, fizijatrima, psiholozima i pravnicima.

4) Podučiti majke kako se doji i održava laktacija.

5) Zalagati se za isključivo dojenje tijekom prvih šest mjeseci. Nakon uvođenja prehrane drugim namirnicama, podupirati nastavak dojenja do dvije godine života, odnosno tako dugo dok majka i dijete to žele.

6) Imati prostor savjetovališta koji je ugodan majci i djetetu.

7) Podupirati osnivanje grupa za potporu dojenju i upućivati majke na njih. Voditeljice grupa za potporu dojenju su patronažne sestre, po modelu „jedna patronažna sestra-jedna grupa“.

8) Osigurati suradnju i komunikaciju među zdravstvenim djelatnicima koji skrbe o majkama i djeci u prenatalnoj skrbi, rodilištima, bolničkim odjelima i ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

9) Poticati aktivnosti potpore i promicanja dojenja u lokalnoj zajednici.

10) Pridržavati se svih odredba Međunarodnog pravilnika o načinu marketinga i prodaje nadomjestaka za majčino mlijeko.

Kroz sve aktivnosti pedijatrijskih ordinacija i cijele primarne zdravstvene zaštite u suradnji s lokalnom zajednicom nastojimo da dojenje bude prihvaćeno ne samo kao optimalna hrana za dijete već temeljni ljudski odnos zasnovan na ljubavi, zaštiti, pažnji i nježnosti. Taj odnos, započet još u prenatalnom periodu, temelj je svih kasnijih odnosa, pa i odnosa prema nama samima. Smatramo da je dojenje puno širi pojam od onog što se u prvom trenu čini, to je temelj zdravog života svakog pojedinog čovjeka i  zajednice u cjelini. Naglašavamo  ulogu obitelji, te u svim svojim aktivnostima ističemo važnost majke i oca za zdrav razvoj djeteta.