U Tribini grada Zagreba održan stručni sastanak „Za dojenje zajedno“

Nacionalni tjedan dojenja, 1. – 7. listopada 2023.

U Tribini grada Zagreba održan stručni sastanak „Za dojenje zajedno“

Svjesni važnosti dojenja za zdrav rast i razvoj djeteta kao i za zdravlje majke, ove godine, u sklopu Nacionalnog tjedna dojenja, želja nam je poslati poruku o važnosti suradnje u pružanju podrške dojenju i promicanju dojenja. U tu svrhu Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Koordinacijski odbor Grada Zagreba za “Grad Zagreb, prijatelj dojenja” i udruga Roditelji u akciji – Roda, udružili su snage i u zajednički, 5.10.2023. godine, organizirali stručni sastanak pod nazivom “Za dojenje zajedno”. Na ovom stručnom satanku okupili su se brojni stručni djelatnici u području dojenja, ranog razvoja i javnog zdravstva kako bi osnažili postojeću suradnju, proširili znanja o dojenju i darovanom humanom mlijeku, dodatno se umrežili i poslali poruku o važnosti zajedničkog djelovanja u promicanju, podršci i zaštiti dojenja.

Tijekom ovog stručnog sastanka održana su dva tematska okrugla stola, promicanje i zaštita dojenja u zdravstvenom sustavu i promicanje i zaštita dojenja u zajednici. Tijekom ovog sastanka stručna izlaganja održali su izv.prof.dr.sc. Anita Pavičić Bošnjak, dr.med., Željka Draušnik, dr.med.spec., univ. mag. med., izv. prof. dr. sc. Milan Stanojević, prim. dr. med., prim. mr. sc., Marija Čatipović, dr. med, izv. prof dr. sc. Branka Golubić Ćepulić, dr.med., Maja Lang Morović, prof. rehabilitator, Ivana Đerek Dubravčić, dr. med., Dinka Barić, mag. med. techn. te Ivana Zanze, voditeljica programa Dojenje u udruzi Roditelji u akciji.

Nakon stručnih izlaganja i moderiranih rasprava, u suradnji s ključnim dionicima ova dva okruženja, nastojali smo identificirati ključne poruke okupljenim zdravstvenim djelatnicima, suradnicima, pripadnicima civilnog društva, roditeljima, skrbnicima i svim ostalim zainteresiranim osobama. Donešeni su sljedeći zaključci:

Promicanje dojenja u sustavu zdravstva:

1.         Redovito prikupljanje standardiziranih podataka o dojenju – U svrhu procjene uspješnosti provođenja dojenja te budućih javnozdravstvenih intervencija u promicanju dojenja, potrebno je prikupljati podatke o dojenju i analizirati trendove prehrane dojenčadi tijekom određenog vremenskog razdoblja. Shodno tome, na prijavama poroda je potrebno bilježiti provođenje dojenja u prvom satu života odnosno kada se započelo s dojenjem u rodilištu te prikupljati i bilježiti u e-karton djeteta anamnestičke podatke o trajanju isključivog dojenja, hranjenja darovanim humanim mlijekom i dojenja uz dohranu tijekom sistematskih i drugih preventivnih pregleda.

2.         Osiguravanje implementacije usklađenih politika – Neophodno je osigurati kontinuiranu provedbu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja, dosljedno primjenjivati međunarodne smjernice o dojenju Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a te osigurati kontinuiran rad banke humanog mlijeka kako bismo osigurali optimalni rast i razvoj dojenčadi i dostupnost podrške u dojenju kroz sustav zdravstvene zaštite te unaprijedili javnozdravstveni standard u Republici Hrvatskoj.

Promicanje dojenja u zajednici:

1.         Važnost osiguravanja kvalitetnih, točnih informacija i praktične pomoći u podršci u dojenju – Za osiguranje dojenja sukladno preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a potrebno je unaprjeđenje podrške u dojenju kroz pružanje kvalitetnih informacija i praktične pomoći uz podršku partnera. Jedan od mogućih putova je unaprjeđenje povezanosti ginekoloških ambulanti i patronaže kako bi se mogle realizirati kućne posjete trudnicama prije samog poroda gdje bi se one imale priliku upoznati sa svojom patronažnom sestrom te dobiti potrebne informacije vezano uz porod, dojenje i pripremu za novorođenče.

2.         Kontinuirana edukacija stručnjaka – Za najbolje moguće rezultate u podršci dojenju potrebno je kontinuirano educirati stručnjake i partnere o dojenju i poticati njihovu aktivnu ulogu u pomoći majkama za uspješno dojenje. Rad Savjetovališta za dojenje u Zagrebu je primjer dobre prakse koji je potrebno održavati i kontinuirano unaprjeđivati.