Financial Plans and Reports

CIPH financial plan January-March 2016

Izjava o sukobu interesa v. d. Ravnatelja

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

CIPH financial reports and plan 2015

CIPH financial reports and plan 2014