Financijski planovi i izvješća

Financijski plan za Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 2017. godinu

Financijski izvještaj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Financijski plan za Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Financijski plan Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za razdoblje siječanj – ožujak 2016.

Izjava o sukobu interesa v. d. Ravnatelja

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Financijski izvještaji i financijski plan Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Financijski izvještaji i financijski plan Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020.