Public Consultations

Dopune i izmjene Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Dana 4. srpnja 2016. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Dopuna i izmjena Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Statut Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, Ur.broj: 001-395/1-09 donesen je na sjednici Upravnog vijeća 21. srpnja 2009. godine te je nakon dobivene suglasnosti ministra zdravstva i socijalne skrbi objavljen na oglasnoj ploči dana 05. listopada 2009. godine i istog dana stupio na snagu. Prijedlog Izmjena i Dopuna Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, donosi se radi usklađivanja djelatnosti javne ustanove sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti te radi mijenjanja uvjeta za izbor i imenovanje ravnatelja. Izmjene i dopune odnose se i na odredbe kojima se u ovom općem aktu uređuje Unutarnji ustroj organizacijskih jedinica.

Svi zainteresirani mogu dostaviti komentare putem središnjeg portala za savjetovanje “e-Savjetovanja” te putem e-adrese: pravni-poslovi@hzjz.hr do 3. kolovoza 2016. godine.

Savjetovanje je dostupno na poveznici:

U savjetovanju mogu sudjelovati samo registrirani korisnici. Molimo da se registrirate prije komentiranja.

Registrirati se možete putem poveznice

Detaljne informacije o postupku registracije možete pronaći na

Statut Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Dana 11. prosinca 2015. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Statut Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, Ur.broj: 001-395/1-09 donesen je na sjednici Upravnog vijeća 21. srpnja 2009. godine, koji je nakon dobivene suglasnosti ministra zdravstva i socijalne skrbi objavljen na oglasnoj ploči dana 05. listopada 2009. godine i istog dana stupio na snagu. Prijedlog Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, donosi se radi nomotehničkog usklađivanja i ujednačavanja koje su neophodne prvenstveno zbog višestrukih izmjena i dopuna postojećeg Statuta u proteklih nekoliko godina.

Svi zainteresirani mogu dostaviti komentare putem središnjeg portala za savjetovanje “e-Savjetovanja” te putem e-adrese: pravni-poslovi@hzjz.hr do 10. siječnja 2016. godine.

Savjetovanje je dostupno na poveznici:

U savjetovanju mogu sudjelovati samo registrirani korisnici. Molimo da se registrirate prije komentiranja.

Registrirati se možete putem poveznice

Detaljne informacije o postupku registracije možete pronaći na

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je završeno.

Izvješće o savjetovanju možete vidjeti na poveznici: