Savjetovanje s javnošću

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2023. GODINU 

Savjetovanje s javnošću u 2023. godini provesti će se u skladu s donesenom Dopunom Plana.

Pravila o antidopingu

Zakonom o o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 33/2023) od 1. travnja 2023., Pravila o antidopingu definirana su kao provedbeni dokument za provođenje svih odredbi Kodeksa i s njime povezanih međunarodnih standarda. Ova Pravila obvezujuća su za sportaše uključujući  prateće osoblje sportaša i druge osobe u sportu i nacionalne sportske saveze.
Cilj ovih Pravila je osigurati učinkovitu provedbu antidopinškog programa sukladno odredbama Svjetskog antidopinškog kodeksa i međunarodnih standarda Svjetske antidopinške agencije i, od strane Republike Hrvatske, potpisanih i ratificiranih međunarodnih konvencija za borbu protiv dopinga.
Svi zainteresirani mogu dostaviti komentare putem središnjeg portala za savjetovanje “e-Savjetovanja” do 28. prosinca 2023. godine.
Savjetovanje je dostupno na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9593
U savjetovanju mogu sudjelovati samo registrirani korisnici. Molimo da se registrirate prije komentiranja. Registrirati se možete putem poveznice:
https://esavjetovanja.gov.hr/Account/Register

Savjetovanje s javnošću u 2023. godini provesti će se u skladu s donesenim Planom.

Statut Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Dana 20. srpnja 2023. godine započeo je postupak e-savjetovanja s javnošću o prijedlogu Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Prijedlog Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, donosi se radi usklađivanja s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.
Svi zainteresirani mogu dostaviti komentare putem središnjeg portala za savjetovanje “e-Savjetovanja” do 18. kolovoza 2023. godine.
Savjetovanje je dostupno na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9593
U savjetovanju mogu sudjelovati samo registrirani korisnici. Molimo da se registrirate prije komentiranja. Registrirati se možete putem poveznice:
https://esavjetovanja.gov.hr/Account/Register

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2022. GODINU 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u 2022. godini nema potrebu za izmjenom i dopunom Statuta, stoga niti obvezu provođenja prethodnog savjetovanja s javnošću.

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2021. GODINU 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u 2021. godini nema potrebu za izmjenom i dopunom Statuta, stoga niti obvezu provođenja prethodnog savjetovanja s javnošću.

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2020. GODINU 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u 2020. godini nema potrebu za izmjenom i dopunom Statuta, stoga niti obvezu provođenja prethodnog savjetovanja s javnošću.

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2019. GODINU 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u 2019. godini nema potrebu za izmjenom i dopunom Statuta, stoga niti obvezu provođenja prethodnog savjetovanja s javnošću.

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2018. GODINU 

Savjetovanje s javnošću u 2018. godini

Statut Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Dana 26. studenog 2018. godine započeo je postupak savjetovanja s javnošću o prijedlogu Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Prijedlog Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, donosi se radi usklađivanja djelatnosti javne ustanove i unutarnjeg ustroja sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Svi zainteresirani mogu dostaviti komentare putem središnjeg portala za savjetovanje “e-Savjetovanja” te putem e-adrese: pravni-poslovi@hzjz.hr do 27. prosinca 2018. godine.

Savjetovanje je dostupno na poveznici:

U savjetovanju mogu sudjelovati samo registrirani korisnici. Molimo da se registrirate prije komentiranja.

Registrirati se možete putem poveznice:

Detaljne informacije o postupku registracije možete pronaći na poveznici:

Savjetovanje s javnošću o prijedlogu Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je završeno 27. prosinca 2018. godine.

Izvješće o savjetovanju možete vidjeti na poveznici:

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2017. GODINU

Savjetovanje s javnošću u 2017. godini

Pravilnik o postupku provođenja jednostavne nabave

Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16 u daljnjem tekstu: Zakon) određeni su pragovi primjene Zakona te je propisano da za vrijednosti ispod navedenih pragova naručitelj općim aktom utvrđuje pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstva komunikacije.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) provodi jednostavnu nabavu sukladno Proceduri kojom se uređuje nabava robe i usluga do 200.000 kuna, radova do 500.000 kn (Urbroj: 80-2527/1-13 od 11.12.2013.) kojeg je donio Zavod temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11.,83/13., 143/13 i 13/14.)

Novi Zakon određuje nove pojmove i primjenu elektroničkih sredstava komunikacije za nabavu koja se ne provodi sukladno Zakonu, odnosno jednostavnu nabavu. Iz razloga primjene novog Zakona te bolje organizacije i provedbe postupaka jednostavne nabave, Zavod predlaže donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi kojim se Procedura kojom se uređuje nabava robe i usluga do 200.000 kuna, radova do 500.000 kn (Urbroj: 80-2527/1-13 od 11.12.2013.) stavlja van snage.

Svi zainteresirani mogu dostaviti komentare putem središnjeg portala za savjetovanje “e-Savjetovanja” te putem e-adrese: pravni-poslovi@hzjz.hr do 16. lipnja 2017. godine.

Savjetovanje je dostupno na poveznici:

U savjetovanju mogu sudjelovati samo registrirani korisnici. Molimo da se registrirate prije komentiranja.

Registrirati se možete putem poveznice

Detaljne informacije o postupku registracije možete pronaći na:

https://savjetovanja.gov.hr/o-savjetovanjima/sto-su-to-e-savjetovanja-i-kako-se-ukljuciti-1123/kako-se-registrirati/1106

Savjetovanje s javnošću u 2016. godini

Dopune i izmjene Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Dana 4. srpnja 2016. godine započeo je postupak savjetovanja s javnošću o prijedlogu Dopuna i izmjena Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Statut Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, Ur.broj: 001-395/1-09 donesen je na sjednici Upravnog vijeća 21. srpnja 2009. godine te je nakon dobivene suglasnosti ministra zdravstva i socijalne skrbi objavljen na oglasnoj ploči dana 05. listopada 2009. godine i istog dana stupio na snagu. Prijedlog Izmjena i Dopuna Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, donosi se radi usklađivanja djelatnosti javne ustanove sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti te radi mijenjanja uvjeta za izbor i imenovanje ravnatelja. Izmjene i dopune odnose se i na odredbe kojima se u ovom općem aktu uređuje Unutarnji ustroj organizacijskih jedinica.

Svi zainteresirani mogu dostaviti komentare putem središnjeg portala za savjetovanje “e-Savjetovanja” te putem e-adrese: pravni-poslovi@hzjz.hr do 3. kolovoza 2016. godine.

Savjetovanje je dostupno na poveznici:

U savjetovanju mogu sudjelovati samo registrirani korisnici. Molimo da se registrirate prije komentiranja.

Registrirati se možete putem poveznice

Detaljne informacije o postupku registracije možete pronaći na

Statut Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Dana 11. prosinca 2015. godine započeo je postupak savjetovanja s javnošću o prijedlogu Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Statut Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, Ur.broj: 001-395/1-09 donesen je na sjednici Upravnog vijeća 21. srpnja 2009. godine, koji je nakon dobivene suglasnosti ministra zdravstva i socijalne skrbi objavljen na oglasnoj ploči dana 05. listopada 2009. godine i istog dana stupio na snagu. Prijedlog Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, donosi se radi nomotehničkog usklađivanja i ujednačavanja koje su neophodne prvenstveno zbog višestrukih izmjena i dopuna postojećeg Statuta u proteklih nekoliko godina.

Svi zainteresirani mogu dostaviti komentare putem središnjeg portala za savjetovanje “e-Savjetovanja” te putem e-adrese: pravni-poslovi@hzjz.hr do 10. siječnja 2016. godine.

Savjetovanje je dostupno na poveznici:

U savjetovanju mogu sudjelovati samo registrirani korisnici. Molimo da se registrirate prije komentiranja.

Registrirati se možete putem poveznice

Detaljne informacije o postupku registracije možete pronaći na

Savjetovanje s javnošću o prijedlogu Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je završeno.

Izvješće o savjetovanju možete vidjeti na poveznici: