ERASMUS+

Erasmus+ je EU-ov program kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi.

Njegov proračun iznosi oko 26,2 milijarde eura. To je gotovo dvostruko više nego što je bilo dodijeljeno za prethodni program (2014. – 2020.).

Program za razdoblje 2021. – 2027. izrazito je usmjeren na socijalnu uključenost, zelenu i digitalnu tranziciju te promicanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu.

Podupire prioritete i aktivnosti u okviru europskog prostora obrazovanja, Akcijskog plana za digitalno obrazovanje i Programa vještina za Europu. Taj program također:

  • podupire europski stup socijalnih prava
  • služi za provedbu strategije EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027.
  • razvija europsku dimenziju u sportu.

Erasmus+ nudi mogućnosti za mobilnost i suradnju za:

  • visoko obrazovanje
  • strukovno obrazovanje i osposobljavanje
  • školsko obrazovanje (uključujući rani i predškolski odgoj i obrazovanje)
  • obrazovanje odraslih
  • mlade
  • sport

Više informacija pogledajete na linku.