Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

 

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti javno je zdravstvena agencija Europske unije (EU), koja djeluje od 2005. Ambicija ECDC-a je zaštititi više od 500 milijuna ljudi od zaraznih bolesti koje su uglavnom uzrokovane parazitima i klicama (kao poput virusa, bakterija i gljivica). ECDC ima sjedište u Stockholmu u Švedskoj i zapošljava oko 300 djelatnika.

ECDC prikuplja, analizira i dijeli podatke o više od 50 tema zaraznih bolesti kao što su COVID-19, gripa, HIV/AIDS, hepatitis, ospice, tuberkuloza, antimikrobna otpornost i cijepljenje. Stručnjaci ECDC-a procjenjuju rizike za Europu i daju smjernice za pomoć zemljama u sprječavanju i odgovoru na epidemije i prijetnje javnom zdravlju.

Aktivnosti ECDC-a kreću se od nadzora zaraznih bolesti, obavještavanja o epidemijama, mikrobiologije do pripravnosti i odgovora na epidemije. ECDC također pruža korisne resurse, organizira obuku o javnozdravstvenim temama, koordinira bolestima i laboratorijskim mrežama, surađuje s europskim i međunarodnim partnerima te izdaje znanstveni časopis Eurosurveillance.

U okviru svoje misije, ECDC će:

  • tražiti, prikupljati, uspoređivati i širiti relevantne znanstvene i tehničke podatake
  • pružati znanstvena mišljenja te znanstvenu i tehničku pomoć uključujući obuku
  • pravovremeno informirati Komisiju, države članice, agencije Zajednice i međunarodne organizacije aktivne u području javnog zdravstva
  • koordinirati europsko umrežavanje tijela koja djeluju u područjima unutar misije Centra, uključujući mreže koje proizlaze iz aktivnosti javnog zdravstva koje podupire Komisija i upravljaju namjenskim mrežama za nadzor
  • razmjenjivati informacije, stručnost i najbolju praksu te olakšati razvoj i provedbu zajedničkih akciji

Korisnici:

  • zajednica javnog zdravstva u Europi, a posebno:

– tijela nadležna za javno zdravstvo u EU-u/EGP-u na nacionalnoj i nižim razinama

– institucije EU-a

– ostali europski kreatori politika

  • stručnjaci u području javnog zdravstva, istraživači, međunarodne organizacije i nacionalna tijela u državama izvan Europe.

Više informacija pogledajte na linku.