Projekt „Vaccine Effectiveness, Burden and Impact Studies (VEBIS) of COVID-19 and Influenza“

U sklopu projekta „VEBIS“ nastavljaju se aktivnosti, započete Projektom iz 2021. godine, uspostave provođenja epidemiološkog praćenja oboljelih osoba od teške akutne respiratorne infekcije (SARI, eng. severe acute respiratory infection) i istraživanja učinkovitosti cjepiva protiv bolesti COVID-19 koje se proširuju dodatnim istraživanjem učinkovitosti cjepiva protiv gripe u SARI hospitaliziranih bolesnika.

Projekt je osmislio i financira, u suradnji sa svojim partnerima, ECDC (eng. European Centre for Disease Prevention and Control), a provodi se u više od 10-ak zemalja u Europi. Glavni provoditelj projekta u Hrvatskoj je HZJZ, a suradnici u provođenju su KBC Split i Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Projekt se bavi nastavkom praćenja trendova incidencije i opisom SARI slučajeva, tj. upoznavanjem sa intenzitetom aktivnosti i ozbiljnosti SARI infekcija u hospitaliziranih pacijenata kao i identifikacijom, opisom i praćenjem skupina osoba kojima prijeti razvoj teškog oblika bolesti. Isto tako, cilj mu je istražiti i učinkovitost trenutno dostupnih cjepiva protiv bolesti COVID-19 i gripe u sprječavanju razvoja teških oblika bolesti COVID-19 i gripe koji također zahtijevaju bolničko liječenje. Provođenje istraživanja učinkovitosti cijepljenja važno je za bolje razumijevanje čimbenika koji utječu na učinkovitost cjepiva, trajanje zaštite inducirane cjepivom, utjecaja novih varijanti SARS-CoV-2 virusa na zaštitu i ostalih karakteristika cijepljenja.

Za identifikaciju i prikupljanje podataka o SARI pacijentima, koji zadovoljavaju Vebis Protokolom dogovorenu definiciju, zaduženi su odabrani liječnici Klinika KBC-a Split, a upis podataka u anketni upitnik te u, za ovu svrhu, kreiranu online platformu, obavljaju liječnici Klinika u suradnji s epidemiolozima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Daljnju obradu upisanih podataka vrše djelatnici u Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a.

 

Trajanje projekta: 8 mjeseci, 1. prosinca 2021. – 31. srpnja 2022. godine.

Ukupna vrijednost: 210 000 €

Voditeljica projekta: prim. Goranka Petrović, dr.med