EUROSTAT

 

Eurostat je statistički ured Europske unije, odgovoran za objavu kvalitetnih statisičkih podataka i pokazatelja iz cijele Europe kojima se omogućuje usporedba među državama i regijama.

Eurostat proizvodi europsku statistiku u partnerstvu s nacionalnim statističkim zavodima i drugim nacionalnim tijelima u državama članicama EU. Ovo partnerstvo poznato je kao Europski statistički sustav (ESS). Također uključuje statističke vlasti zemalja Europskog gospodarskog prostora (EEA) i Švicarske.

Odgovornosti:

  • razvoj usklađenih definicija, klasifikacija i metodologija za izradu službene europske statistike, u suradnji s nacionalnim statističkim tijelima
  • izračun agregiranih podataka za Europsku uniju i europodručje uporabom podataka koje su prikupila nacionalna statistička tijela prema usklađenim normama
  • stavljanje europskih statističkih podataka na raspolaganje donositeljima odluka i građanima na internetskim stranicama Eurostata i drugim kanalim

Eurostat objavljuje priopćenja za javnost, opće i specijalizirane serije kao i publikacije namijenjene široj javnosti. Sve se publikacije Eurostata pojavljuju u devet tematskih zbirki označenih posebnom bojom:

Tema 1: Opća statistika
Tema 2: Ekonomija i financije
Tema 3: Populacija i socijalni uvjeti
Tema 4: Industrija, trgovima i usluge
Tema 5: Poljoprivreda i ribarstvo
Tema 6: Vanjska trgovina
Tema 7: Transport
Tema 8: Okoliš i energija
Tema 9: Znanost i tehnologija

Više informacija pogledajte na linku.