Morbidity Statistics

Cilj projekta Morbidity Statistics je utvrditi pojavnost određenih stanja i bolesti, zadanih od strane Europske komisije za razdoblje 2016., odnosno 2015.-2017. godine. Hrvatski zavod za javno zdravstvo će sudjelovati tako da će provesti spajanje više svojih baza i registara s ciljem ekstrakcije podataka o pacijentima sa zadanim dijagnozama za zadani period, a korištenjem jedinstvenog osobnog identifikatora svake osobe izbjeći će se mogući dvostruki unosi (evidentiranje određene osobe u više baza/registara). Tako će se za Hrvatsku utvrditi točna pojavnost zadanih bolesti, odnosno stanja. Uz Hrvatsku, u projektu sudjeluju: Belgija, Njemačka, Finska, Francuska, Mađarska, Litva, Malta, Nizozemska i Poljska.

Budući da Hrvatski zavod za javno zdravstvo, kao nositelj javnozdravstvene statistike za Republiku Hrvatsku prikuplja i analizira zdravstvene pokazatelje za cjelokupno stanovništvo, a podaci se prikupljaju iz više izvora i prate kroz nekoliko baza i registara, rezultat ovog projekta će biti podaci o prevalenciji zadanih oboljenja u Hrvatskoj, a što bi moglo ukazati na potencijalne manjkavosti postojećeg načina prikupljanja javnozdravstvenih podataka te posljedično potaknuti promjene u načinu na koji se ti podaci prikupljaju i analiziraju.

Trajanje projekta: 01. ožujka 2019. godine – 01. rujna 2020. godine
Voditelj projekta: doc. dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med.