Hitne mjere sanacije zgrada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Naziv projekta (operacije):

Hitne mjere sanacije zgrada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.001

EUROPSKA UNIJA

Kratki opis projekta (operacije):

Svrha ovog projekta je nadoknada sredstava za provedene hitne mjere sanacije zgrada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine, te kasnijim potresima, na adresama Rockfellerova 2 i Rockfellerova 7 te nadoknada troškova preseljenja i uređenja prostora za rad na adresi Radnička 22, Preobraženska 4 i Rockfellerova 5, Zagreb.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo svoje djelatnosti obavlja na više lokacija u Gradu Zagrebu koje su stradale u potresu, a čija je hitna sanacija (i/ili preseljenje djelatnosti u druge prostorije) bila nužna kako bi se neometano nastavio rad.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):

· sanacija krovišta i popravak prozora,

· izrada snimke postojećeg stanja,

· detaljan pregleda oštećenja i istražnih radova,

· izrada elaborata ocjene postojećeg stanja,

· podupiranje stubišta i nadvoja metalnim podupiračima,

· radovi na uređenju ambulante.

Ukupna vrijednost projekta iznos koji sufinancira EU ( u HRK): 677.227,86 kuna FSEU 100%

Razdoblje provedbe projekta: od 22. ožujka 2020. godine do 1. svibnja 2022. godine

Kontakt za više informacija: info@hzjz.hr

 

www.strukturnifondovi.hr

https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/graditeljstvo-98/obnova-zgrada-ostecenih-potresom-na-podrucju-grada-zagreba-i-krapinsko-zagorske-zupanije/financijska-sredstva-za-obnovu/fond-solidarnosti-europske-unije/11379