JADECARE – Zajednička akcija za provedbu digitalno omogućene integrirane skrbi usmjerene na pojedinca

 

The Joint Action on implementation of digitally enabled integrated person-centered care (JADECARE) je projekt koji je dio niza inicijativa EU kojima se utvrđuju strategije suočavanja s problemima transformacije zdravstvenog u EU. JADECARE pruža pomoć u obliku jačanja kapaciteta i mogućnosti zdravstva da se što lakše nose da važnim stavkama transformacije zdravstvenog sustava s naglaskom na prelazak na digitalizirani osobniji pristup pacijentu kao pojedincu. U samom projektu sudjeluje 17 zemalja članica EU. Kako bi se ostvarila adekvatna podrška zamišljena projektom JADECARE, 4 primjera dobre prakse su ponuđena zemljama članicama uz pomoć prilikom implementacije tih primjera dobre prakse u vlastite zdravstvene sustave.

Obzirom da stanovništvo postaje sve starije, s većim brojem kroničnih bolesti i mulitmorbiditeta, sukladno tome se povećava i opterećenje zdravstvenog sustava, a i povećava se potreba za unaprjeđenjem sustava zdravstvene skrbi kako bi postao što koordiniraniji i sveobuhvatniji na korist samog pojedinca. Da bi se omogućilo isto, potrebna su inovativna rješenja koja uključuju uporabu novih tehnologija, proizvoda i organizacijskih promjena.

Inovativni digitalni alati i usluge imaju svoj potencijal i dosad su se pokazale vrlo korisnima u primjerima dobre prakse i to na način da su olakšavale promjenu zdravstvenog sustava u sustav koji je usmjereniji na pojedinca i omogućava ciljanu i poboljšanu skrb. Provedba JADECARE projekta će pridonijeti inovativnom, efektivnom i održivom zdravstvenom sustavu pritom omogućavajući ekspertizu i dijeljenje primjera dobre prakse rješenja zdravstvene skrbi koje je usmjereno na pojedinca uz digitalizaciju, a sve kako bi se zemljama članicama dala potpora u provedbi reformi održivih zdravstvenih sustava.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo će implementirati 2 primjera dobre prakse: Baskijska strategija zdravstva vezana uz starenje i kroničnost te Digitalni putokaz do integriranog zdravstvenog sektora. Preko usvajanja ovih primjera dobre prakse, JADECARE predlaže jačanje kapaciteta zdravstva kako bi se uspješno pristupilo važnim stavkama transformacije zdravstvenog sustava u digitalizirani osobniji pristup pacijentu kao pojedincu.

 

Trajanje projekta: 36 mjeseci (1.10.2020.-30.9.2023.)

Ukupna vrijednost projekta: 37.871.670,49 HRK

Voditeljica projekta: dr.sc. Marija Bubaš, dr.med.

 

Više o projektu možete pročitati ovdje.