Istraživačka infrastruktura za podatke na području zdravlja populacije (PHIRI) je nastala kao odgovor na potrebu za infrastrukturom koja bi omogućila dijeljenje, razmjenu i organizaciju COVID-19 podataka među zemljama u području zdravstva i potrebu za informacijama o širem utjecaju COVID-19 pandemije na cjelokupno zdravlje populacije. PHIRI ima za cilj ubrzati i poduprijeti istraživanja zasnovana na podacima te razmjenu najboljih pr aksi vezanih za prikupljanje, obradu, analizu i korištenje COVID-19 podataka, temeljeno na ELSI i FAIR principima među EU članicama.

Ciljevi projekta su razvoj portala o COVDI-19 zdravstvenim informacijama sa FAIR katalozima o zdravlju i zdravstvenoj skrbi, strukturirana razmjena COVID-19 podataka, znanja i praksi među zemljama članicama i promicanje interoperabilnosti te doticanje teme nejednakosti zdravstvenih informacija. Kroz PHIRI se uz potporu Nacionalnih čvorova za razmjenu informacija, gradi Portal zdravstvenih informacija tj. njihovih izvora, studija koje se provode, edukacijskih materijala i tečajeva uzimajući u obzir pravne i etičke aspekte, razvija metode procjene direktnih i indirektnih učinaka COVID-19 pandemije na zdravlje, pobol i smrtnost i provodi istraživanje utjecaja pandemije na specifične populacije. PHIRI ima za cilj omogućiti pravovremeni odgovor na istraživačka i politička pitanja, a koja su potaknuta COVID-19 pandemijom te stvoriti model budućeg utjecaja COVID-19 pandemije na nacionalnim razinama.

Cilj ovog projekta je podržati istraživanja u cijeloj Europi kroz identifikaciju, pristup, procjenu i ponovnu upotrebu zdravstvenih i nezdravstvenih podataka stanovništva kao potporu odlukama o javnoj zdravstvenoj politici. To će se postići uskom suradnjom s 41 partnerom iz 30 zemalja u razdoblju od 36 mjeseci počevši od studenoga 2020. Hrvatsku u ovom projektu predstavlja Hrvatski zavod za javno zdravstvo. PHIRI se nadovezuje na postignuća Zajedničke akcije za zdravstvene informacije (InfAct) u kojoj HZJZ također sudjeluje.

 

Ovaj projekt se financira iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 37.875.799,22 HRK

Trajanje projekta: 36 mjeseci (1.11.2020.-31.10.2023.)

Voditelj projekta: dr. sc. Ivan Pristaš, dr. med.

 

Više o projektu možete pročitati ovdje.