Glavni cilj projekta QHP (Joint Action – Improving Quality in HIV Prevention) zajedničke akcije doprinijeti kvaliteti prevencije HIV/AIDS-a u Europskoj uniji edukacijom, primjenom i promicanjem osiguranja i unapređenja kvalitete rada u programima prevencije HIV/AIDS-a u državnom i civilnom sektoru pomoću alata za osiguranje i unapređenje kvalitete (QA/QI) prilagođenih iz općih alata za područje promicanja zdravlja za uporabu na području prevencije infekcije HIV-om.

Primjenom ovakvih alata provoditelji preventivnih programa dobit će uvid u razinu kvalitete provedbe svojih programa/projekata i mogućnosti unaprjeđenja u određenim područjima, a alati se mogu koristiti i za evaluaciju programa/projekata (radni paket 6. Primjena u praksi, work package 6. Practical Application). Time će se postići povećanje učinkovitosti i racionalizacija preventivnih programa.

Osim edukacije iz područja poboljšanja kvalitete u programima prevencije HIV-a/AIDS-a, dodana vrijednost su razmjena informacija i upoznavanje iskustava drugih zemalja – know how.

U provedbi projekta kao suradni partneri iz Hrvatske sudjeluju Hrvatski zavod za javno zdravstvo i udruga HELP iz Splita.

 

Trajanje projekta: 1.ožujka 2013.- 29.veljače 2016.
Voditelj projekta: Tatjana Nemeth Blažić, dr.med.
Poveznica na izvornu web stranicu projekta: http://www.qualityaction.eu