Unaprjeđenje kvalitete provedbe Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka

Twinning je pokrenut u svibnju 1998. godine kao jedan od osnovnih instrumenata EU za izgradnju institucija, s ciljem pružanja pomoći zemlji korisnici putem modernizacije ireorganizacije njezine javne uprave, razvoja ljudskih resursa, kao i harmonizacije pravosuđa i odredbi s acquisom EU. Kako bi se suočila s tim izazovima, EU je razvila sustav Twinninga kao instrumenta administrativne suradnje između javne uprave zemalja korisnica i institucija zemalja članica EU s ciljem pružanja pomoći i prijenosa znanja povezanih s primjenom i provođenjem acquisa Europske unije.

TWINNING PROJEKT PROVODE:
•Ministarstvo zdravlja Republike Litve
•Litavski nacionalni institut za rak
•Litavsko sveučilište zdravstvenih znanosti
•Središnja agencija za upravljanje projektima, Litva
•Nacionalni institut za javno zdravlje Republike Slovenije

 

PARTNERI NA PROJEKTU:

•Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske
•Hrvatski zavod za javno zdravstvo
•Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)

Cilj projekta:
Osnovni cilj projekta je smanjenje stopa morbiditeta i smrtnosti unutar ciljane populacije u Republici Hrvatskoj.

Trajanje projekta: Za provođenje ovog Twinning projekta predviđeno je 12 mjeseci.

Korisnik:
Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske glavni je korisnik ovog projekta.
Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo Zdravlja, povjerila je provođenje ovog Twinning projekta Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Očekivani rezultati:
Rezultat 1: Poboljšanje organizacije i provođenja Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke na nacionalnoj i regionalnoj razini.
Rezultat 2: Poboljšanje organizacije i provođenja Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice na nacionalnoj i regionalnoj razini.
Rezultat 3: Poboljšanje organizacije i provođenja Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva na nacionalnoj i regionalnoj razini.
Rezultat 4: Jačanje kapaciteta profesionalaca u zdravstvu, koji sudjeluju u Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka.
Rezultat 5: Poboljšanje praćenja i izvještavanja o Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Poveznica na izvornu web stranicu projekta: http://croscreening.hzjz.hr/