Volim zdravlje

 

Znanje mladih o prevenciji i zaštiti spolnog zdravlja je nedovoljna, uz visok udio spolnih bolesti i njenih posljedica, a za buduće zdravstvene djelatnike ne postoji kvalitetna edukacija. Projektom Volim zdravlje educirat će se te mlade (500 učenika završnih razreda srednjih medicinskih škola), uključiti ih u oblikovanje održivih e-edukacija, promovirati znanje i zdravlje za sve građane u svrhu zaštite zdravlja i prevencije bolesti te jačanja kompetencija budućih zdravstvenih djelatnika, uz sudjelovanje zdravstvenih stručnjaka, društvene zajednice / udruge kao prijavitelja te studenata medicine i med. sestre kao suradnika.

Cilj projekta je povećanje znanja, zdravih navika i svijesti mladih u RH o važnosti prevencije zaraznih bolesti povezanih sa spolnim i reproduktivnim zdravljem. Nedovoljna razina znanja o spolnom i reproduktivnom zdravlju posljedica je nepostojanja kontinuiranih edukacija, te dovodi do neodgovornog spolnog ponašanja. Mladi do 25 godina najugroženija su skupina za zarazu SPB zbog spolnog odrastanja, stjecanja iskustva i sklonosti eksperimentiranju. Zbog toga su ciljna skupina upravo mladi, budući zdravstveni djelatnici (učenici srednjih medicinskih škola) koji će sudjelovati na edukacijama o krvlju i spolno prenosivim infekcijama i svojim prijedlozima pridonijeti izradi e-sustava učenja. Uspostava e-sustava učenja omogućava kontinuiranu edukaciju građana, posebice mladih, te budućih zdravstvenih djelatnika o temama spolnog i reproduktivnog zdravlja ne samo za generacije koje će sudjelovati u projektu već i one koji dolaze nakon njih.

Nositelj projekta je Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo će kao partner provoditi aktivnosti s ciljem dugoročnog utjecaja na znanje i svijest mladih o spolnom i reproduktivnom zdravlju, te jačanje kompetencija budućih zdravstvenih djelatnika.

 

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda temeljem poziva ‘‘Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I’’

Trajanje projekta: 22. listopada 2019. – 21. listopada 2020.

Vrijednost projekta: 495.872,78 HRK

Voditeljica projekta: prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med.

 

Više o projektu možete saznati ovdje.