Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Europski fond za regionalni razvoj jedan je od glavnih instrumenata europske kohezijske politike. Njegova je svrha doprinijeti smanjenju razlika u stupnju razvijenosti europskih regija te poboljšati životni standard u regijama koje su u najnepovoljnijem položaju. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama, kao što su najsjevernije regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti te otočne, pogranične i planinske regije.

EFRR ima dva glavna cilja:

  • ulaganje za rast i zapošljavanje – jača se tržište rada i regionalna gospodarstva
  • europska teritorijalna suradnja, u cilju jačanja prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje unutar EU-a

EFRR također pruža potporu održivom urbanom razvoju. U razdoblju od 2014. do 2020. najmanje 5 % sredstava EFRR-a za svaku državu članicu moralo je biti namijenjeno integriranom djelovanju za održiv urbani razvoj za rješavanje gospodarskih, ekoloških, klimatskih, demografskih i socijalnih izazova koji utječu na urbana područja.

Tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. Europska je unija za svoju kohezijsku politiku dodijelila više od 350 milijardi EUR, tj. 32,5 % ukupnog proračuna EU-a za to razdoblje. EFRR-u je dodijeljeno približno 199 milijardi EUR. To uključuje 9,4 milijarde EUR za europsku teritorijalnu suradnju i 1,5 milijardi EUR posebne dodjele sredstava za najudaljenije i slabo naseljene regije.

EU je 2021. ušao u novo višegodišnje programsko razdoblje.

U razdoblju 2021. – 2027. Fond će omogućiti ulaganja kako bi Europa i njezine regije:

  • bili konkurentniji i pametniji zahvaljujući inovacijama i potpori malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi) te digitalizaciji i digitalnoj povezanosti
  • bili zeleniji, niskougljični i otporni
  • bili povezaniji jačanjem mobilnosti
  • uključivali veću socijalnu potporu u području djelotvornog i uključivog zapošljavanja, obrazovanja, vještina, socijalne uključenosti i jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi, kao i u jačanju uloge kulture i održivog turizma
  • bili bliži građanima, uz podupiranje lokalnog razvoja i održivog urbanog razvoja u EU-u

U programskom razdoblju 2021. – 2027. EFRR-u je dodijeljeno oko 200,36 milijardi EUR (uključujući 8 milijarde EUR za europsku teritorijalnu suradnju i 1,93 milijardi EUR posebnih sredstava za najudaljenije regije). Manje razvijene regije moći će profitirati od stope sufinanciranja u iznosu od 85 % troškova projekta. Stope sufinanciranja za tranzicijske regije i razvijenije regije iznosit će do 60 % odnosno 40 %.

Više informacija pogledajte na linku.