Ublažavanje negativnih utjecaja klimatskih promjena na obradu voda površinskih akumulacija pri dobivanju vode za ljudsku potrošnju flokulacijom i ozoniranjem

Istraživački projekt KK.05.1.1.02.0003 „Ublažavanje negativnih utjecaja klimatskih promjena na obradu voda površinskih akumulacija pri dobivanju vode za ljudsku potrošnju flokulacijom i ozoniranjem” je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem poziva Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama (KK.05.1.1.02.). Nositelj projekta je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a projektne aktivnosti provodit će se u suradnji s Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Istraživanje predloženo ovih projektom, koje će se provoditi na vodi površinske akumulacije jezera Butinoga, nastojat će dati rješenja i smjernice kako prilagoditi obradu voda površinskih akumulacija pri dobivanju vode za ljudsku potrošnju, a u tijeku očekivanog pogoršanja vode, uslijed klimatskih promjena. Konkretnije, predloženo istraživanje želi dati odgovor na pitanje na koji način prilagoditi metode obrade vode, a da se omogući dobivanje zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju. Rezultati ovog istraživanja moći će se primijeniti na sve javne vodoopskrbne sustave u Republici Hrvatskoj koji kao resurse koriste vodu jezera i akumulacija. Obzirom da čak oko 10 % populacije Republike Hrvatske koristi vodu za ljudsku potrošnju dobivenu iz jezera i akumulacija, doprinos ovog projekta u nacionalnom kontekstu je veoma značajan.

Osim provedbe samog istraživanja, u sklopu ovog projekta će se organizirati niz informativnih aktivnosti s identificiranim dionicima i širom javnošću, kako bi se doprinijelo iskoristivosti i održivosti rezultata istraživanja.

 

Nositelj projekta: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ukupna vrijednost projekta: 3.573.786,14 HRK

Trajanje projekta: 40 mjeseci (1.2.2020.-1.5.2023.)

Voditeljica projekta: doc.dr.sc. Magdalena Ujević Bošnjak

 

Više o aktivnostima projekta pročitajte ovdje.