Drugi program zajednice u području javnog zdravlja 2008.-2013.

Drugi program zajednice u području javnog zdravlja započeo je 2008. godine i do sada je financirano preko 300 projekata i drugih aktivnosti za zemlogo_2ndprogrammelje članice.

Ciljevi programa:

  • Unaprjeđenje zdravstvene sigurnosti građana
  • Promicanje zdravlja, uključujući smanjenje zdravstvenih nejednakosti
  • Stvaranje i širenje zdravstvenih informacija i znanja

Unaprjeđenje zdravstvene sigurnosti građana usmjereno je osnaživanju zemalja članica za suočavanje sa zdravstvenim prijetnjama kao i poduzimanju mjera za povećanje sigurnosti pacijenata, smanjenje ozljeda i nesreća, kvalitetniju procjenu rizika i unaprjeđenje legislative o krvi, tkivima i stanicama.

Promicanje zdravlja i smanjenje zdravstvenih nejednakosti potiče poduzimanje aktivnosti u vezi s odrednicama zdravlja, kao prehrana, štetno pijenje alkohola, pušenje i uzimanje droga te socijalnim i odrednicama okoliša, nastojeći produžiti život i povećati kvalitetu života prevladavanjem zdravstvenih nejednakosti širom Europe.

Unaprjeđenjem stvaranja, prikupljanja i diseminacije zdravstvenih informacija nastojalo se unaprijediti znanje i obaviještenost te razmjena znanja među zemljama članicama, osobito u područjima skrbi o dječjem zdravlju, rijetkim bolestima te bolestima, stanjima i posljedicama vezanim uz spol.

Aktivnosti su se financirale u kategorijama projekata, zajedničkih aktivnosti, konferencija i operativnih potpora, uz obvezno sufinanciranje od strane zemalja članica u iznosu od 40-60%.

Treći program djelovanja Unije u području zdravlja (2014.-2020.) je od 2014. godine zamijenio Drugi program aktivnosti zajednice iz područja zdravstva 2008.-2013. Ovaj program je bio bolje usmjeren prema tome kako zdravlje može doprinijeti rastu i strateškim ciljevima Europa 2020., a osobito u pogledu zapošljavanja, inovacije i održivosti te je bio usmjereniji na ključna pitanja gdje akcija Europske unije pruža dodatnu vrijednost i čini pozitivne promjene. Treći program djelovanja unije u području zdravlja osigurao je bolju podršku državama članicama u stvaranju i postizanju inovativnih i održivih zdravstvenih sustava.

Treći program djelovanja Unije u području zdravlja je imao četiri ključna cilja:

  • rješavanje problema manjka financijskih i ljudskih resursa te poticanje inovacija kako bi se osigurali inovativni i održivi zdravstveni sustavi; ovome cilju bit će usmjereno 48% ukupnog proračuna programa
  • omogućavanje pristupa informacijama i medicinskoj ekspertizi unutar i izvan nacionalnih granica kako bi se osigurao pristup boljoj i sigurnijoj zdravstvenoj zaštiti svim građanima EU-a; ovome cilju bit će usmjereno 22% ukupnog proračuna programa
  • prepoznavanje, širenje i promicanje najboljih iskustava na području prevencije kako bi se spriječilo širenje bolesti i promicalo dobro zdravlje; ovome cilju bit će usmjereno 21% ukupnog proračuna programa
  • razvijanje zajedničkih pristupa za bolju pripravnost i koordinaciju u hitnim slučajevima kako bi se zaštitili građani od prekograničnih prijetnji zdravlju; ovome cilju bit će usmjereno 9% ukupnog proračuna programa

Dogovoreni proračun programa (na razini cijele EU) je iznosio 449.4 milijuna eura za čitavo 7-godišnje razdoblje.

Više informacija o Trećem programu zdravlja pogledajete na službenim stranicama Europske komisije za program zdravlja na Third Health Programme 2014-2020

Third EU Health Programe 2014-2020 prezentacija

 

Prezentacije sa skupa Treći EU program zdravlja, InfoDan 2018. godine.

AWP2018_priorities and actions-AMY-rev

AWP2018 call 2018 PJ JA tenders-AMY-rev

INFO DAN 2018_Radni program 2018

Joint Action for Mental Health

Info-Dan-Quality-Action-21-2-2018

Info Dan 2019