e-CAPACIT8

Projekt e-CAPACIT8 (Strengthening occupational health professionals’ capacities to improve the health of the ageing workforces) se odvija kroz tri faze, a glavni cilj je osnaživanje stručnih kapaciteta u medicini rada i poboljšanja zdravlja radnika starije životne dobi.
Starenje radne snage problem je većeg broja država članica EU-a i visoko je na listi prioriteta političkih programa. Europska stvarnost je da će mnogi poslodavci i radnici uskoro shvatiti da će od svog rada u kasnim šezdesetim ili ranim sedamdesetim godinama imati više koristi nego što bi imali od odlaska u mirovinu prije te dobi. Osim financijske koristi, posao često daje priliku za svladavanje novih vještina i postizanje osjećaja smisla. Do pedesete godine starosti prosječan radnik stekne pregršt sposobnosti i iskustava iz prakse.
U središtu ovog projekta nalazi se potreba za istraživanjem i sistematiziranjem postojećih edukacijskih sadržaja za stručnjake u medicini rada (SMR), kao i za njihovo dopunjavanje novim edukacijskim materijalima specifičnim za zemlju i područje. Projekt je namijenjen specijalistima medicine rada, medicinskim sestrama, psiholozima, ergonomima, inženjerima sigurnosti na radu te svima ostalima koji pripremaju i provode edukacijske programe za SMR, poslodavce i stručnjake za ljudske resurse kao i same radnike starije životne dobi.

Svi edukacijski materijali izrađeni u tijeku projekta bit će postavljeni na posebnu platformu za e-učenje. Materijali će biti predstavljeni u obliku različitih formata jednostavnih za upravljanje.

Trajanje projekta: 1. veljače 2013. – 31. svibnja 2016.
Voditelj projekta: prim. dr.sc. Vlasta Dečković-Vukres, dr.med.
Poveznica na izvornu web stranicu projekta: http://www.e-capacit8.eu/