Treći program djelovanja Unije u području zdravlja 2014.- 2020.

third_hpPromicanje zdravlja sastavni je dio ciljeva pametnog, održivog i uključivog rasta Europske strategije 2020. Potpora djelovanju država članica na području zdravstva također je ključna komponenta mandata Europske unije kao što je to navedeno u Ugovoru o Europskoj uniji.Treći program djelovanja Unije u području zdravlja novi je program EU-a iz područja zdravstva koji je od 2014. godine zamijenio Drugi program aktivnosti zajednice iz područja zdravstva 2008.-2013. Ovaj program je bolje usmjeren prema tome kako zdravlje može doprinijeti rastu i strateškim ciljevima Europa 2020., a osobito u pogledu zapošljavanja, inovacije i održivosti. Ovaj program je usmjereniji na ključna pitanja gdje akcija Europske unije pruža dodatnu vrijednost i čini pozitivne promjene. Treći program djelovanja unije u području zdravlja osigurat će bolju podršku državama članicama u stvaranju i postizanju inovativnih i održivih zdravstvenih sustava.

Treći program djelovanja Unije u području zdravlja ima četiri ključna cilja:

  1. rješavanje problema manjka financijskih i ljudskih resursa te poticanje inovacija kako bi se osigurali inovativni i održivi zdravstveni sustavi; ovome cilju bit će usmjereno 48% ukupnog proračuna programa
  2. omogućavanje pristupa informacijama i medicinskoj ekspertizi unutar i izvan nacionalnih granica kako bi se osigurao pristup boljoj i sigurnijoj zdravstvenoj zaštiti svim građanima EU-a; ovome cilju bit će usmjereno 22% ukupnog proračuna programa
  3. prepoznavanje, širenje i promicanje najboljih iskustava na području prevencije kako bi se spriječilo širenje bolesti i promicalo dobro zdravlje; ovome cilju bit će usmjereno 21% ukupnog proračuna programa
  4. razvijanje zajedničkih pristupa za bolju pripravnost i koordinaciju u hitnim slučajevima kako bi se zaštitili građani od prekograničnih prijetnji zdravlju; ovome cilju bit će usmjereno 9% ukupnog proračuna programa

Dogovoreni proračun programa (na razini cijele EU) iznosi 449.4 milijuna eura za čitavo 7-godišnje razdoblje.

Više informacija o Trećem programu zdravlja pogledajete na službenim stranicama Europske komisije za program zdravlja na Third Health Programme 2014-2020

Third EU Health Programe 2014-2020 prezentacija

 

Prezentacije sa skupa Treći EU program zdravlja, InfoDan 2018. godine.

AWP2018_priorities and actions-AMY-rev

AWP2018 call 2018 PJ JA tenders-AMY-rev

INFO DAN 2018_Radni program 2018

Joint Action for Mental Health

Info-Dan-Quality-Action-21-2-2018