ESPAD (Europsko istraživanje o pušenju, pijenju i uzimanju droga) platforma za pregled podataka

ESPAD (Europsko istraživanje o pušenju, pijenju i uzimanju droga) je najveće međunarodno istraživanje o uporabi sredstava ovisnosti u svijetu koje objedinjuje više od 40 istraživačkih timova u različitim zemljama Europe i svijeta.

  1. svibnja na webinaru Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) predstavljena je suvremena platforma koja nudi jedinstven pregled podataka o mladima, korištenju supstanci i rizičnim ponašanjima u Europi. Osmišljena je kako bi ESPAD istraživanje približio onima koji žele znati više o projektu, čime se premošćuje jaz između istraživanja i prakse.

Platformu su razvili koordinatori ESPAD istraživanja, Nacionalno istraživačko vijeće Italije.

Osnovna svrha ovog preglednika je omogućiti širu dostupnost ESPAD podataka svim zainteresiranim, od opće populacije, novinara i učitelja do stručnjaka za prevenciju i znanstvenika.

Nova platforma objedinjuje dvadesetogodišnje ESPAD podatke te korisnicima nudi pristup informacijama na tri razine:

Početna stranica —sadrži interaktivne karte i grafikone, najnovije rezultate i nove trendove u određenim tvarima i ponašanjima;

Traka za pretraživanje —pretraživanjem ključnih riječi omogućava uvidu u ESPAD upitnicik, broj ispitanika i učestalost odgovora po godinama, zemlji i spolu;

Stručno područje — nudi pretraživanje podataka za stručne korisnike. Za pristup stručnom području potrebna je registracija. Ovdje korisnici mogu analizirati i izraditi prikaz podataka koristeći širok raspon parametara te mogu spremati svoja pretraživanja i preuzimati rezultate (npr. u grafičkom formatu). Podaci se prikazuju isključivo objedinjeno po zemljama koje sudjeluju u studiji i prema godini istraživanja.

Pristup platformi dostupan je putem poveznice https://data.espad.org.