Kriteriji za dodjelu Jamstvenog žiga Živjeti zdravo

Jamstveni žig Živjeti zdravo dio je nacionalnog programa Živjeti zdravo koji je usmjeren poboljšanju zdravlja cijele populacije. Cilj programa je informiranje, educiranje i senzibiliziranje građana svih dobnih skupina o pozitivnim aspektima zdravih stilova života.

Dodjelom Jamstvenog žiga Živjeti zdravo pojedinim proizvodima nastoji se informirati potrošače i dati im mogućnost da izaberu hranu čiji je sastav preporučljiv za pravilnu prehranu. Jamstveni žig Živjeti zdravo istaknut na ambalaži nalazi se na provjerenim proizvodima, koje su analizirali stručnjaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema posebno razrađenim kriterijima i Uredbi o informiranju potrošača o hrani br. 1169/2011.

Postupnik i Kriteriji  za hranu/proizvode koji mogu nositi jamstveni žig “Živjeti zdravo” dostupni su na:

Jamstveni žig_Kriteriji

Postupnik_Jamstveni žig

Nepravilna prehrana  karakterizirana je unosom povećane količine energije, soli i šećera, te zasićenih masnih kiselina, a ima negativan utjecaj na zdravlje i životni vijek u Europskoj uniji. Povećanje kroničnih nezaraznih bolesti, naročito krvožilnih i srčanih bolesti također se odražava i na visoke troškove zdravstvene zaštite što predstavlja ekonomski teret za EU. Porast prekomjerne tjelesne mase i debljine je ozbiljna prijetnja koja traži usklađeno djelovanje zemalja članica.

Kako bi unaprijedili prehranu, bilo je potrebno napraviti mogućnosti jednostavnog izbora nutritivno povoljnije i izbalansirane hrane, te provesti reformulaciju prehrambenih proizvoda kao važan način doprinosa tome. Navođenje hranjivih vrijednosti hrane na deklaracijama pruža informacije potrošačima i pomaže im u zdravijem izboru. Zakonodavstvo EU o informiranju potrošača o hrani je kroz Uredbu 1169/2011 reguliralo navođenje tih podataka na deklaraciji proizvoda te mogućnost dodatnog označavanja proizvoda.

Jamstveni žig Živjeti zdravo dio je Nacionalnog programa Živjeti zdravo i temelji se na pozitivnom označavanju proizvoda koji nutritivno zadovoljavaju najviše kriterije. Označavanjem hrane jamstvenim žigom Živjeti zdravo želi se dodatno informirati potrošače i pružiti im mogućnost olakšanog izbora hrane čiji je sastav preporučljiv za pravilnu prehranu. Također, isticanjem jamstvenog žiga Živjeti zdravo na prehrambenim proizvodima želi se potaknuti proizvođače da razvijaju ili reformuliraju proizvode prema preporučenim kriterijima za unos energije i pojedinih hranjivih tvari. Cilj je očuvanje zdravlja ljudi, u suradnji s potrošačima i proizvođačima.

U Radnu grupu Nacionalnog programa Živjeti zdravo, Zdravlje i prehrana, uključeni su bili Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska agencija za hranu/ Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Sveučilište u Zagrebu/Prehrambeno biotehnološki fakultet, Sveučilište u Osijeku/Prehrambeno tehnološki fakultet, koji su zajednički osmislili Kriterije za hranu i Postupnik dodjele Jamstvenog žiga Živjeti zdravo.

Jamstveni Žig Živjeti zdravo može se istaknuti na ambalaži na provjerenim, zdravstveno ispravnim proizvodima, koje su prethodno analizirali stručnjaci Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo prema posebno razrađenim kriterijima i Uredbi o informiranju potrošača o hrani br.1169/2011.

Cilj dodjele jamstvenog žiga pojedinim proizvodima je informirati potrošače i dati im mogućnost odabira nutritivno povoljnijih proizvoda bez potrebe dodatnog znanja čitanja nutritivnih deklaracija.

Označeni proizvodi sadrže manje masnoća (posebno zasićenih), primjeren sadržaj bjelančevina, više vlakana te smanjenu količinu soli i šećera u odnosu na ostale proizvode iz iste kategorije.

Također, označavanjem proizvoda Jamstvenim žigom Živjeti zdravo ističu se proizvodi koji već zadovoljavaju zadane kriterije te se proizvođači dodatno potiču da razvijaju ili reformuliraju proizvode prema preporukama Kriterija i tako doprinesu mijenjanju prehrambenih navika stanovnika Republike Hrvatske.

Jamstveni žig se dodjeljuje na razdoblje od tri godine.

Proizvode za dodjelu žiga prehrambena industrija i distributeri hrane prijavljuju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u kojem se obavljaju provjere zadovoljavanja kriterija koji se temelje na pojedinim elementima nutritivne deklaracije. Proizvodi se mogu analizirati u bilo kojem akreditiranom laboratoriju sukladno normi 17025, dok provjeru istih provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo prilikom evaluacije prijave. Ukoliko proizvod zadovoljava kriterije, dodjeljuje mu se jamstveni žig Živjeti zdravo.

Dodjeljivanjem jamstvenog žiga Živjeti zdravo  dostupnija informacija o nutritivno povoljnijoj hrani kako bi se svima mogla osigurati pravilna prehrana. Jamstveni žig upečatljivog je dizajna koji će potrošačima pružati jednostavan uvid u proizvode koji su nutritivno povoljniji. Na taj način olakšava se odabir nutritivno povoljnijih proizvoda bez potrebnog dodatnog znanja čitanja nutritivnih deklaracija.

U Republici Hrvatskoj sve je više obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i malih proizvodnih pogona (mini mljekare, sirane, mesna industrija, proizvođači meda, čajeva, proizvoda od voća i povrća, proizvođača soka od aronije) koji nude nutritivno povoljnije proizvode, budući da ih brzo i lako reformuliraju. To se dodatno želi iskazati jamstvenim žigom Živjeti zdravo i tako poticati domaću proizvodnju. Čak su i veliki proizvođači, poput industrije morske i slatkovodne ribe, prepoznali Jamstveni žig Živjeti zdravo i povezali ga s kvalitetom svojih proizvoda. Na taj način razvijaju proizvode koji su bliži potrošačima koji žele dobro svom zdravlju.

Hrvatski Jamstveni žig  Živjeti zdravo je  prepoznat od strane Europske komisije (jedan je od osam načina označavanja unutar Europske unije) te pokazuje pozitivno djelovanje na potrošače čime se stimulira prepoznavanje kao i lakši i veći izbor označenih proizvoda od strane potrošača odnosno prepoznavanje da proizvod sadrži manje masnoća (posebno zasićenih), primjeren sadržaj bjelančevina, više vlakana, te smanjenu količinu soli i šećera, nego namirnica iz iste kategorije koja nema dodijeljeni znak. Primjer je pozitivnog dodatnog označavanja proizvoda.

Hrvatski Jamstveni žig Živjeti zdravo istaknut je u Izvješću Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o upotrebi dodatnih oblika izražavanja i prezentiranja nutritivne deklaracije od 05. svibnja 2020. godine (dostupan na poveznici). Također je predstavljen i u znanstvenom časopisu Nutrients 2019.godine uz odabrane europske znakove kao pozitivni primjer dodatnog označavanja proizvoda (dostupan na poveznicama Nutrients-11-00626-s001 i  Nutrients).