U Sisku se održava 22. znanstveno-stručni skup Voda i javna vodoopskrba

U organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i županijskih zavoda za javno zdravstvo pod pokroviteljstvom ministra zdravlja Milana Kujundžića se od 2. do 5. listopada u Sisku održava znanstveno-stručni skup pod nazivom Voda i javna vodoopskrba, na kojem sudjeluju ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak i voditeljica Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu pri zavodu za javno zdravstvo.

Središnja tema skupa je zdravstvena ispravnost bazenskih voda, koja je važna u zaštiti zdravlja pučanstva od zaraznih bolesti. Na razini Europske unije ne postoji zakonodavni okvir koji regulira ovo područje, već ga svaka zemlja članica definira na nacionalnoj razini. Stručna je javnost u Republici Hrvatskoj upozoravala na propuste koji se događaju zbog nedostatka zakonodavnog okvira, stoga je upravo na opetovane zaključke okruglih stolova s prethodnih znanstveno-stručnih skupova Voda i javna vodoopskrba 2012. godine donijet prvi nacionalni propis o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda, koji je izmijenjen i dopunjen 2014. godine.

Hrvatska je turistički orijentirana zemlja s velikim brojem bazena punjenih slatkom ili morskom vodom, a velik je broj i termalnih bazena. Plivanje i kupanje u bazenima ima pozitivne zdravstvene učinke, međutim ako se bazenima i bazenskim kupalištima ne upravlja dobro ili se kupači ne pridržavaju higijenskih pravila, moguća je izloženost kemijskom i mikrobiološkom onečišćenju.

Uvažavajući činjenicu da se bazeni pune vodama različitog kemijskog sastava, da su dostupne različite tehnologije obrade voda, da su u upotrebi različita sredstva za dezinfekciju voda, a da istovremeno raste broj bazena (bilo privatnih bilo javnih) kao i broj kupača, želimo otvoriti raspravu o temi bazenskih voda i sagledati podatke i iskustva stečena provedbom monitoringa bazenskih voda nakon petogodišnje primjene Pravilnika da bi se i dalje unapređivala kvaliteta bazenskih voda i štitilo zdravlje kupača.

Kao i svih dosadašnjih godina, Skup je otvoren svim ostalim aktualnim temama koje su zanimljive stručnjacima i znanstvenicima koji se bave vodom i javnom vodoopskrbom.

Prim. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. Vera Katalinić-Janković, dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak i dr. Inoslav Brkić