HZJZ: Aktualnosti

29. pedijatrisjki kongres u Kninu

Objavljeno: 15. lipnja 2020.
Jedan od najvećih javnozdravstvenih problema današnjeg doba, u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj upravo su prekomjerna tjelesna masa i...

1. lipnja, Međunarodni dan djeteta

Objavljeno: 1. lipnja 2020.
U svijetu se 1. lipnja svake godine obilježava Međunarodni dan djeteta. Dan na koji nam je želja osvijestiti ulogu djece...