HZJZ: Natječaji

Natječaj za prijem u radni odnos

Objavljeno: 9. rujna 2016.
Na temelju  suglasnosti Ministarstva zdravlja Klasa: 100-01/16-03/108, Ur. broj: 534-07-3-1/7-16-13 i članka 25. Temeljnog  Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike...

Poništenje natječaja za ravnatelja HZJZa

Objavljeno: 28. siječnja 2016.
Temeljem odluke Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje poništenje natječaja. Detaljnije o poništenju...