Razgovarajmo o zaštiti: Praktični vodič za zdravstvene djelatnike za povećanje obuhvata cijepljenja djece

Vodič za aktivnu komunikaciju o cijepljenju djece Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) namijenjen je aktivnoj komunikaciji o cijepljenju djece. Ovaj vodič pruža praktične savjete koje su recenzirali stručnjaci te znanstveno utemeljene smjernice namijenjene zdravstvenim djelatnicima koji su uključeni u proces cijepljenja o načinima povećanja obuhvata cijepljenja djece.
Ovi savjeti i smjernice dani su artikuliranjem razmišljanja, znanja i spoznaja roditelja, stručnjaka iz područja socijalnog marketinga, promicanja zdravlja te zdravstvenih djelatnika i drugih stručnjaka iz područja zdravstva. Cilj vodiča je pomoći zdravstvenim djelatnicima da dobiju uvid u ponašanje i odabir različitih dionika te da identificiraju načine kako bolje komunicirati sa zabrinutim pacijentima i drugim preprekama koje sprečavaju povećanje obuhvata cijepljenja.

Razgovarajmo o zastiti: prirucnik