Poništenje natječaja

Poništenje natječaja za prijem u radni odnos doktora medicine, specijaliste epidemiologa u Službi za epidemiologiju
Poništenje natječaja