Poziv na razgovor- zdravstveni djelatnik II vrste, prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Klasa: 030-02/19-10/2,  Ur. broj: 381-10-19-1 od 02. veljače 2019. godine, suglasnosti Ministarstva zdravstva od 08. kolovoza 2019. godine, Klasa:100-01/19-03/86, Ur. broj: 534-03-3-2/3-19-24, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavio je javni natječaj od 13. rujna 2019. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme,  za radno mjesto zdravstveni djelatnik II vrste, prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike u Službi za mikrobiologiju.

Više o pozivu pogledajte ovdje.