Poziv na testiranje-zdravstveni djelatnik II vrste, medicinska sestra/sanitarni inženjer

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu,  Klasa: 030-02/19-10/2,  Ur. broj: 381-10-19-1 od 02. veljače 2019. godine. godine i Odluke Upravnog vijeća, Klasa: 012-04/19-15/1, Ur. broj: 381-15-150-19-1 od 08. ožujka 2019. godine, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavio je javni natječaj od 29. ožujka 2019. godine za prijam u radni odnos na određeno vrijeme,  za radno mjesto zdravstveni djelatnik II vrste, medicinska sestra/sanitarni inženjer u Službu za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje rada na osobnom računalu.

Više o pozivu pogledajte ovdje.